Photo Gallery : จากไทยแลนด์ สู่ดอยไตแลง ที่นี่รัฐฉาน

Photo Gallery : จากไทยแลนด์ สู่ดอยไตแลง ที่นี่รัฐฉาน

เซ็ตภาพชุดใหญ่จากทีมผลิตรายการกลางเมือง “จามร” และ “สันติ” แห่งทีมเข้าใจคิด ในวันที่เดินทางไปดอยไตแลง เพื่อติดตามชีวิตชาวไทใหญ่ สู่วันชาติของรัฐฉาน โดยปกติแล้วเราจะเขียนคำอธิบาย คำบรรยายอย่างยืดยาว แต่สำหรับเรื่องนี้ ขอดูภาพถ่ายเพลินๆ ก็พอครับ

20142002172917.jpg20142002172918.jpg20142002172921.jpg20142002172922.jpg20142002172923.jpg20142002172924.jpg20142002172924.jpg20142002172925.jpg20142002172926.jpg20142002172927.jpg20142002172928.jpg20142002172929.jpg20142002172930.jpg20142002172931.jpg20142002172933.jpg20142002172934.jpg20142002172936.jpg20142002172938.jpg20142002172943.jpg20142002172944.jpg20142002172945.jpg20142002172948.jpg20142002172949.jpg20142002172950.jpg20142002172951.jpg20142002172952.jpg20142002172955.jpg20142002172956.jpg20142002173001.jpg20142002173003.jpg20142002173008.jpg20142002173010.jpg20142002173012.jpg20142002173013.jpg20142002173016.jpg20142002173018.jpg20142002173022.jpg20142002173024.jpg20142002173026.jpg20142002173028.jpg20142002173030.jpg20142002173034.jpg20142002173036.jpg20142002173037.jpg20142002173041.jpg20142002173041.jpg20142002173044.jpg20142002173045.jpg20142002173046.jpg20142002173049.jpg20142002173051.jpg20142002173052.jpg20142002173053.jpg20142002173056.jpg20142002173059.jpg20142002173059.jpg20142002173100.jpg20142002173103.jpg20142002173106.jpg20142002173107.jpg20142002173110.jpg20142002173111.jpg20142002173112.jpg20142002173115.jpg20142002173117.jpg20142002173118.jpg20142002173119.jpg20142002173120.jpg20142002173123.jpg20142002173124.jpg

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ