PHAYAOMALL.COM : เว็บไซต์เพิ่มช่องทางการตลาด SEพะเยา

PHAYAOMALL.COM : เว็บไซต์เพิ่มช่องทางการตลาด SEพะเยา

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพะเยา(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด..รุกหน้าเปิดตลาดออนไลน์ เพิ่มช่องทางการตลาดแก่สินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป SME/OTOP และโปรแกรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้ชื่อโดเมน http://phayaomall.com ร้านค้าออนไลน์ เปิด 24 ชั่วโมง

ท่านสามารถเข้าชมสินค้าและสั่งซื้อออนไลน์ได้ อย่าลืมแวะเยี่ยมชมสินค้าจังหวัดพะเยาได้ที่ http://phayaomall.com

จังหวัดพะเยาได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ในการจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีนายสรธร สันทัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

ผู้ก่อตั้งบริษัทฯได้ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 4,000 หุ้น ประกอบด้วย ภาครัฐ 200 หุ้น ภาคเอกชน 1,990 หุ้น ภาควิชาการ 100 หุ้น ภาคประชาสัมคม 1,500 หุ้น และภาคประชาชา 210 หุ้น รวมเงินหุ้นทั้งสิ้น 4 ล้านบาท
วันนี้ 22 กย.2559 ผมยุทธภูมิ นามวงศ์ สารสนเทศเพื่อชุมชน พร้อมด้วยนายธนพล อินสุข นศ.ฝึกงาน ม.พะเยา เยี่ยมเยือนที่ทำการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพะเยา(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ตั้งอยู่ที่อาคารหอการค้าจังหวัดพะเยา ถนนพหลโยธิน ตรงข้ามกับห้างโลตัสพะเยา เลขที่ 167/9 หมู่ที่ 3 ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา
ได้รับการต้อนรับอย่างมิตรไมตรีจาก จนท.บริษัทฯ นางสาวรุ่งฤทัย ทะนันใจ และนางสาวเพ็ญนภา ยอดบุญมี อย่างอบอุ่น หากท่านมีโอกาสเชิญแวะเยี่ยมนะครับ…

 

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ