ประมวลภาพ: ที่นี่หัวลำโพง 2020 กับ โควิด-19

ประมวลภาพ: ที่นี่หัวลำโพง 2020 กับ โควิด-19

หัวลำโพงเงียบเหงา… ประชาชนเดินทางมาใช้บริการเบาบาง คือบรรยากาศในวันแรกของการงดเดินขบวนรถเชิงพาณิชย์ในเส้นทางสายใต้ สายเหนือ และสายตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 23 ขบวน เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) ตามมติคณะรัฐมนตรีและตามนโยบายกระทรวงคมนาคม เริ่มงดเดินขบวนรถตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2563 จนกว่าสถานการณ์การจะคลี่คลาย

ขณะที่มาตรการป้องกันเชื้อโควิด-19 การรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้โดยสารทุกคน บริเวณทางเข้า และจัดที่นั่งให้เว้นระยะจากกัน สำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทางในช่วงนี้จะต้องเขียนใบคำร้องขอเดินทางและประวัติ ก่อนซื้อตั๋ว โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำ

คลิกเพื่อดูตารางการเดินรถ

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ