‘สามัญชน’ เลือก ‘เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์’ ว่าที่หัวหน้าพรรค ประกาศปลดอาวุธ คสช.ด้วยมือเปล่า

‘สามัญชน’ เลือก ‘เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์’ ว่าที่หัวหน้าพรรค ประกาศปลดอาวุธ คสช.ด้วยมือเปล่า

ประชุมใหญ่ครั้งแรกพรรคสามัญชน เปิดตัว 16 กรรมการบริหารพรรค ‘เลิศศักดิ์’ ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคคนแรก ย้ำจุดยืนเดินหน้าปลดอาวุธ คสช. ด้วยมือเปล่า ทำให้กลับไปอยู่ที่ที่ควร ด้าน ‘กิตติชัย’ ว่าที่เลขาพรรคแถลงหลังประชุม ยืนยัน กก.บริหารเป็นเพียงผู้รับนโยบายจากสามัญชน

22 ก.ย. 2561 การประชุมจัดตั้งพรรคสามัญชน ครั้ง 1 ณ วัดโนนสว่าง ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลยเพื่อรับรอง ชื่อ เครื่องหมายของพรรค รวมไปถึงอุดมการณ์ นโยบาย ข้อบังคับ และพิจารณาคัดเลือกและรับรองผู้ดำรงตำแหน่งภายในพรรค ได้รายชื่อว่าที่คณะกรรมการบริหารพรรครวม 16 คน จากการคัดเลือกและรับรองของสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้ง 294 คน

แถลงข่าวผลประชุมจดจัดตั้งพรรคสามัญชน พร้อมเปิดตัวว่าที่คณะกรรมการบริหารพรรคฯ#ถึงเวลาสามัญชน

โพสต์โดย พรรคสามัญชน – Commoners Party เมื่อ วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2018

 

เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ นักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ประสานงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรแร่ กลุ่มนิเวศวัฒนธรรมศึกษา ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรค ด้วยมติ 217 เสียง จาก 294 เสียง ด้านกิตติชัย งามชัยพิสิฐ นักกิจกรรมที่ทำงานกับคนรุ่นใหม่ อดีตแกนนำกลุ่มพอกันที ได้รับเลือกเป็นเลขาธิการพรรค

สำหรับว่าที่คณะกรรมการบริหารพรรคตำแหน่งอื่นๆ ประกอบด้วย รองหัวหน้าพรรค 4 คน คือ ชาติชาย ธัมโม, สุรพันธุ์ รุจิไชยวัฒน์, ชุมมาพร แต่งเกลี้ยง และ เอกชัย อิสระทะ รองเลขาธิการ 3 คน คือ ชุทิมา ชื่นหัวใจ, ลลิตา เพชรพวง และ พักตร์วิไล สหุนาฬุ

เหรัญหญิก คือ จินตนา ศรีนุเดช นายทะเบียนพรรค คือ ศิววงษ์ สุขทวี โฆษกพรรค คือ ปกรณ์ อารีกุล ส่วนประธานภาคแต่ละภาคประกอบด้วย สมชาย กระจ่างแสง (กลาง) วรวุธ ตามี่ (เหนือ) ณัฐพร อาจหาญ (อีสาน) และ ว่าที่ ร.ต. พร้อมศักดิ์ จิตจำ (ใต้)

“เราสามัญชนได้เริ่มก้าวแรกในวันนี้ วันที่ 22 ก.ย. เราได้ประชุมเพื่อจดจัดตั้งพรรค และได้คัดเลือกคณะกรรมการบริหารพรรค 16 คนแล้ว คณะกรรมการบริหารพรรคเป็นเพียงผู้รับนโยบาย รับเจตนารมณ์จากพี่น้องสามัญชนที่เป็นสมาชิก เพื่อที่จะทำตามหลักการของพรรคทั้ง 3 ข้อ คือ ประชาธิปไตยจากรากฐาน เราจะยืนหยัดเพื่อให้ประชาธิปไตยของประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยที่มาจากฐานรากจริงๆ เราจะยืนหยัดเพื่อให้เกิดเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง ที่มาจาก 1 คน 1 เสียง เป็นประชาธิปไตยที่มาจากเบื้องล่าง เป็นประชาธิปไตยที่มีสามัญชนเป็นผู้สร้างรากฐานมันขึ้นมา

เราจะยืนหยัดเพื่อพิทักษ์รักษาการเคารพศักดิศรีความเป็นมนุษย์ เราจะยืนหยัดสิทธิมนุษยชน เราจะยืนหยัดให้มีการปกป้องมิให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน เราจะยืนหยัดให้ทุกคนได้มีสิทธิโอกาสที่จะได้รับโอกาสที่เท่าเทียมในสังคมไทย

เราจะยืนหยัดเพื่อให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความเป็นธรรม ความเท่าเทียม ความเจริญก้าวหน้าใด ๆ จะต้องยืนหยัดอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมและเท่าเทียม ไม่ว่าเผ่าพันธุ์ใด อัตลักษณ์แบบใด ความคิดความเชื่อแบบใด แม้แต่คนรุ่นต่อไป และความเป็นธรรมต่อทางนิเวศน์ เราจะยืนหยัดด้วย 3 หลักการนี้ ภายใต้หลักการสันติวิธี เราสามัญชนได้ออกเดินแล้วในวันนี้” กิตติชัย ว่าที่เลขาธิการพรรคสามัญชนกล่าวในการแถลงข่าวหลังการประชุม

ด้านเลิศศักดิ์ ว่าที่หัวหน้าพรรคสามัญชนระบุว่า ต่อจากนี้ไปจะมีการรวมรวมรายชื่อและบัทกผลการประชุมเพื่อนำไปจดจัดตั้งพรรคกับ กกต.ตามขั้นตอนของกฎหมายพรรคการเมือง เพื่อเตรียมเข้าสู่ฤดูของการเลือกตั้งที่ถูกทำให้หายไปมานาน และคาดว่าในปีหน้าเราจะได้มีการเลือกตั้ง

นับแต่นี้ต่อไป เราจะเดินหน้าทำคาราวานสามัญชนกับพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อต้องการให้พี่น้องในพื้นที่ต่าง ๆ ได้สะท้อนเสียงความต้องการ เพื่อที่จะผลักดันความต้องการและข้อเสนอเหล่านั้นให้เป็นนโยบายขึ้นมาให้ได้

“เราจะร่วมกันปลดอาวุธ คสช.ด้วยมือเปล่า เราจะขับเคลื่อนเพื่อยกเลิกคำสั้ง คสช.หลายฉบับที่ริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน เพื่อทำให้ คสช.กลับไปอยู่ในที่ตั้งที่สมควรอยู่และไม่เป็นอุปสรรคต่อการเลือกตั้งของประชาชนอีกต่อไป” เลิศศักดิ์กล่าวถึงภารกิจที่จะทำต่อไป

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจัดตั้งพรรคสามัญชนครั้งแรกนี้ มีทั้งกลุ่มนักกิจกรรมที่ขับเคลื่อนประเด็นการเมืองและสิทธิมนุษยชน องค์กรพัฒนาเอกชนจากหลากหลายประเด็น อาทิ หลักประกันสุขภาพ คนจนเมือง ที่ดิน ฐานทรัพยากร นอกจากนี้ยังมีกลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐและเอกชน อาทิ โปแตช การขุดเจาะปิโตรเลียม เหมืองทอง ฯลฯ เข้าร่วมด้วย โดยมีเจ้าหน้าที่ กกต. และเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมครั้งนี้ด้วย

 

ขั้นตอนการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

1. บุคคลจำนวนไม่น้อยกว่า 15 คน ยื่นคำขอแจ้งเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง

2. นายทะเบียนพรรคการเมืองตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม รวมถึงชื่อ ชื่อย่อ และภาพเครื่องหมายพรรคการเมือง

3. หากถูกต้องนายทะเบียนพรรคการเมืองจะออกหนังสือรับแจ้ง (ใบ พก.7/1 ใบรับคำแจ้งการเตรียมการตั้งพรรคการเมือง) แต่ในกรณีที่ไม่ถูกต้องนายทะเบียนพรรคการเมืองจะให้เวลาผู้ยื่นขอแก้ไข ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากแก้ไขได้ถูกต้องนายทะเบียนพรรคการเมืองจะออกหนังสือรับแจ้ง และหากไม่แก้ไขตามเวลาที่กำหนดคำขอนั้นถือว่าสิ้นผล

4. เมื่อนายทะเบียนพรรคการเมืองออกหนังสือรับแจ้งแล้ว (ใบพก.7/2 หนังสือรับแจ้งการตั้งพรรคการเมือง) ผู้ตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองจะต้อง หาผู้ร่วมจัดตั้งพรรคการเมืองไม่น้อยกว่า 500 คน ประชุมผู้ร่วมจัดตั้งพรรคการเมือง ไม่น้อยกว่า 250 คน รวบรวมเงิน/ทุนประเดิมไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท ต้องดำเนินการภายใน 180 วัน

และ 5. หากดำเนินการครบถ้วนจะสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองภายใน 180 วัน แต่หากดำเนินการไม่ครบถ้วน คำขอนั้นถือว่าสิ้นผล

 

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ