นักข่าวพลเมือง : เห็ดถอบ

นักข่าวพลเมือง : เห็ดถอบ

ในช่วงต้นฤดูฝนแบบนี้จะเป็นช่วงฤดูกาลของเห็ดเผาะหรือเห็ดถอบอาหารจากป่าที่ขึ้นเองตามฤดูกาลซึ่งในหนึ่งปีจะมีเฉพาะช่วงนี้เท่านี้  วันนี้พวกเรานิสิตสาขาการสื่อสารสื่อใหม่มหาวิทยาลัยพะเยา ลงสำรวจตลาดใกล้มหาวิทยาลัย พบว่ามีเห็ดเผาะขายเป็นจำนวนมากสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ไม่น้อย 

l 13 มิ.ย. 59 l 12.00 น.

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ