นักข่าวพลเมือง : เครื่องฮ้อย เครื่องพัน

นักข่าวพลเมือง : เครื่องฮ้อย เครื่องพัน

งานบุญผะเหวด หรือ บุญเดือนสี่ เป็นหนึ่งในงานบุญตาม “ฮีตสิบสอง” ของชาวอีสาน ซึ่งนอกจากได้ร่วมทำบุญโดยการบริจาคทานครั้งใหญ่  และฟังเทศน์มหาชาติแล้ว  การเตรียมเครื่องบูชาในงานบุญนี้ ที่เรียกว่า “เครื่องฮ้อย เครื่องพัน” ยังเป็นสิ่งแสดงถึงพลังความศรัทธาของชาวอีสาน   ติตดามเรื่องนี้กับ คุณพัฒนะ  พิมพ์แน่น MSU News

ออกอากาศวันที่ 18.00 น. เวลา 12.00 น. 

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ