นักข่าวพลเมือง : วิถีชาติพันธุ์กับป่า

นักข่าวพลเมือง : วิถีชาติพันธุ์กับป่า

ชาติพันธุ์และการอยู่กับพื้นที่ป่ามีมาอย่างยาวนาน ซึ่งวิถีการใช้ชีวิตของพวกเขาจะแฝงไปด้วยความเชื่อ และตลอดเวลาที่อยู่ก็ไม่เคยทำลายป่า แต่ตรงกันข้ามพยายามเรียนรู้วิธีการที่จะดำรงชีพอยู่ในป่า  คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พาเราไปพูดคุยกับพี่น้องชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ที่บ้านสบลาน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 

 l 17 ส.ค. 59 l เวลา 12.00 น.

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ