นักข่าวพลเมือง : รถไม้ระนอง

นักข่าวพลเมือง : รถไม้ระนอง

รถไม้ หรือรถสองแถวไม้ พบได้มากในจังหวัดภาคใต้ และ ปัจจุบันยังคงได้รับความนิยม เช่นที่ จังหวัดระนอง ที่นี่ยังคงใช้รถสองแถวไม้โดยสารประจำทาง เดินทางภายในจังหวัด  GENC Reporters จากโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดระนอง ลงพื้นที่สำรวจและหาคำตอบว่าอะไรที่ทำให้คนที่นี่หันมาอนุรักษ์และนิยมใช้รถไม้

l 13 ส.ค. 59 l เวลา 12.00 น.

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ