นักข่าวพลเมือง : คน คลอง เมือง l 26 ก.ย. 59 l 12.00 น.

นักข่าวพลเมือง : คน คลอง เมือง l 26 ก.ย. 59 l 12.00 น.

คลอง คือ สิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับวิถีคนกรุงเทพ แตกต่างตรงที่บริบทปัจจุบันหลายอย่างทำให้ คลอง ค่อยๆถอยหาจากชีวิตของคนกรุงมากกว่าในอดีต

 นักข่าวพลเมืองสถาบันพัฒนา องค์กรชุมชน และ cross กลุ่มสถาปนิกชุมชน พยายามหาพาเรา ไปค้นหาความหมายและความเชื่อมโยง ของ คน คลอง

ออกอากาศวันที่ 26 ก.ย. 59 เวลา 12.00 น.

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ