นักข่าวพลเมือง : กำแพงไม้ไผ่ กำแพงปกป้องชีวิต

นักข่าวพลเมือง : กำแพงไม้ไผ่ กำแพงปกป้องชีวิต

ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งไม่ใช่แค่เพียงการสูญเสียแผ่นดินเท่านั้น แต่ยังมีผลให้ปริมาณของสัตว์ทะเลที่เป็นแหล่งอาหารและรายได้หลักของชุมชนลดลงด้วย นักข่าวพลเมือง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ลงพื้นที่บ้านในถุ้ง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เพื่อสื่อสารวิธีรับมือกับอุปสรรคตะกอนเลนสะสมบริเวณชายฝั่ง ของกลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน

l 26 ส.ค. 59 l เวลา 12.00 น.

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ