นักข่าวพลเมือง : รณรงค์วันที่อยู่อาศัยโลก

นักข่าวพลเมือง : รณรงค์วันที่อยู่อาศัยโลก

การมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน ถือเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่ประชาชนควรได้รับ แต่ในปัจจุบันยังมีคนที่ยังประสบปัญหานี้อยู่ เนื่องในวันที่ 5 ตุลาคม ที่ผ่านมา เป็นวันที่อยู่อาศัยโลก ทางภาคประชาชนได้รวมตัวกันเพื่อบอกเล่าเรื่องราวและยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลและสหประชาชาติ ติดตามกันนักข่าวพลเมือง C_Reporters  ออกอากาศวันที่ 10 ตุลาคม 2558 เวลา 05.00 น. 

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ