นักข่าวพลเมือง : เรียนรู้ 5 ปี ปกป้องชุมชนจากเหมืองถ่านหิน

นักข่าวพลเมือง : เรียนรู้ 5 ปี ปกป้องชุมชนจากเหมืองถ่านหิน

26 กันยายน ที่ผ่าน ชาวบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมรำลึกถึงการต่อสู้ของคนในชุมชนในการปกป้องการทำเหมืองถ่านหิน และถอดบทเรียนว่าพวกเขาได้เรียนรู้อะไรไปบ้าง  โดยภายในงานมีกลุ่มเยาวชนคนต้นน้ำสรอย ร่วมสื่อสารถอดบทเรียนเรื่องราว การต่อสู้ของคน ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.เเพร่  พื้นที่ที่เคยเคยถูกสำรวจ เพื่อขอสัมปทานเหมืองแร่เหล็ก  ผ่านเสียงเพลงด้วยค่ะติดตามประเด็นนี้จากการสื่อสารของข่าวพลเมือง  เยาวชนคนต้นน้ำสรอย ออกอากาศวันที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 05.00 น. 

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ