“30 องค์กรภาคประชาชนใต้” จวกกติกาใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ทำไทยเป็น “ประชาธิปไตยใต้บงการ”

“30 องค์กรภาคประชาชนใต้” จวกกติกาใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ทำไทยเป็น “ประชาธิปไตยใต้บงการ”

20160908022109.jpg

วันนี้ (8 ส.ค. 2559) เครือข่ายองค์กรประชาชนและองค์กรชุมชนภาคใต้ 30 องค์กร แถลงการณ์ร่วมข้อเสนอ “ประชาธิปไตยใต้บงการ” ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา หลังผลประชามติร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 7 ส.ค.ที่ผ่านมา เสียงข้างมากรับร่างรัฐธรรมนูญ-คำถามพ่วง

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2559 ทั้ง 30 องค์กร ได้ร่วมกันจัดเวทีถกแถลง “คนใต้คิดอย่างไร กับ รัฐธรรมนูญฉบับชิวชิว” ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา โดยมีนักวิชาการ นักสิทธิมนุษยชน และตัวแทนองค์กรภาคประชาสังคม 21 คน ร่วมแสดงความคิดเห็น จากนั้นได้ร่วมอ่านแถลงการณ์ “5 เหตุผลที่ไม่รับร่าง และ 3 ข้อเสนอต่อ คสช.” (คลิกอ่านข่าว: https://thecitizen.plus/node/9385)

สำหรับรายชื่อเครือข่ายองค์กรประชาชนและองค์กรชุมชนภาคใต้ 30 องค์กรที่ร่วมกันแถลงการณ์ในวันที่ 8 ส.ค. 2559 ได้แก่ 1.เครือข่ายพลเมืองสงขลา 2.คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ (กป.อพช.ใต้) 3.มูลนิธิอันดามัน 4.สมาคมสมาพันธ์ประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย 5.สมาคมรักษ์ทะเลจะนะ 6.สงขลาฟอรั่ม 7.กลุ่ม Save Krabi, 8.กลุ่มคนรุ่นใหม่ ใจอาสา 9.กลุ่มทนายไร้ตั๋ว 10.กลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำท่าสะท้อนและสิ่งแวดล้อม สุราษฎร์ธานี

11.เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสังคมและองค์กรชุมชนภาคใต้ 12.เครือข่ายประชาชนปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สงขลา สตูล 13.เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน 14.เครือข่ายรักษ์ชุมพร 15.เครือข่ายพลเมืองพัทลุง 16.เครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน 17.เครือข่ายพิทักษ์สิทธิชุมชนเขาคูหา รัตภูมิ 18.เครือข่ายประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ปกป้องสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อสันติภาพ (permatamas ) 19.เครือข่ายประชาชนติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล 20.เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ภาคใต้

21.เครือข่ายนักวิชาการรับใช้สังคมลุ่มทะเลสาบสงขลา 22.ชมรมแพทย์ชนบทภาคใต้ 23.ศูนย์พลเมืองเด็ก 24.ศูนย์ข้อมูลชุมชน 25.ศูนย์สร้างจิตสำนึกนิเวศวิทยา (สจน.) 26.ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชน จะนะ 27.สถาบันศานติธรรม 28.สภาทรัพยากรพันธุกรรมพื้นบ้านภาคใต้ 29.สภาประชาชนอำเภอรัตภูมิ และ 30.หน่วยวิจัยประชาธิปไตยชุมชนเพื่อการพัฒนา

แถลงการณ์มีรายละเอียด ดังนี้

แถลงการณ์ร่วม

เครือข่ายองค์กรประชาชนและองค์กรชุมชนภาคใต้ 30 องค์กร
ข้อเสนอ “ประชาธิปไตยใต้บงการ”

จากผลการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา เครือองค์กรประชาชน และองค์กรชุมชนภาคใต้ 30 องค์กร ขอประกาศยอมรับ แต่อย่างไรก็ดี การลงประชามติที่สังคมยัง “ไม่ตกผลึกทางความคิดมากพอ” อันเนื่องมาจากการจำกัดพื้นที่การถกเถียง การผลิตซ้ำ ตอกย้ำความขัดแย้ง การทุจริตคอร์รัปชั่นในอดีต ทำให้เกิดการตัดสินใจบนฐาน “ความหวาดกลัวอดีตที่หลอกหลอน”  มากกว่าการคำนึงถึงการสร้าง/กำหนดกติกาที่เสมอภาค เท่าเทียม เป็นธรรม และเป็นประชาธิปไตยสากล 

เครือข่ายองค์กรประชาชนและองค์กรชุมชนภาคใต้ 30 องค์กร จึงขอเรียกร้อง ดังนี้   

(1) ต้องไม่นำเหตุผลร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านการรับรอง มาสร้างความชอบธรรมฝ่ายเดียวในการดำเนินนโยบายทางการเมือง โครงการพัฒนาที่อาจส่งผลกระทบกับประชาชน ปิดกั้น และ/หรือคุกคามผู้เห็นต่าง และเรียกร้องให้เปิดพื้นที่การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้โดยปราศจากความหวาดกลัว และ/หรือวิตกกังวลกับการคุกคาม และยอมรับว่า “ผู้เห็นต่างก็ปรารถนาร่วมสร้างอนาคตการเมืองและประชาธิปไตย” เช่นกัน

(2) กติกาใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ทำให้ประชาธิปไตยไทยตกอยู่ในรูปแบบที่เรียกว่า “ประชาธิปไตยใต้บงการ”  ทำให้เกิดแรงเสียดทาน และสุ่มเสี่ยงต่อการเผชิญหน้ารอบใหม่ เครือข่ายฯ ขอยืนยันว่าประชาธิปไตยที่แท้จริง คือ ประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง เคารพสิทธิและเสรีภาพ 

(3) ผลสืบเนื่องจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ จะนำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์ชาติที่ส่งผลต่อการแย่งชิงทรัพยากรอย่างขนานใหญ่และรุนแรง ผ่านนโยบาย โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ และแรงขับเคลื่อนของรัฐและทุน ดังนั้นการดำเนินการใดๆ ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเคารพสิทธิชุมชน สิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด 

(4) เครือข่ายฯ ยืนยันข้อเสนอที่ขอให้ คสช.ประกาศต่อสาธารณะว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวการเมืองหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ และไม่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆ หลังการเลือกตั้ง 

เครือข่ายองค์กรประชาชน และองค์กรชุมชนภาคใต้ 30 องค์กร ขอยืนยันและสานต่อข้อเรียกร้อง ด้วยการเร่งขยายเครือข่ายประชาชน ชุมชน เพื่อร่วมกันติดตาม รณรงค์ และจะจับตา ติดตามร่าง พ.ร.บ.ที่เกี่ยวเนื่องกับรัฐธรรมนูญ การปฏิรูป และ พ.ร.บ.ที่อยู่ในการพิจารณาของ สนช. เช่น พ.ร.บ.แร่ พ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ร.บ.ภาษีปิโตรเลียม อย่างใกล้ชิด 

เครือข่ายองค์กรประชาชน และองค์กรชุมชนภาคใต้ 30 องค์กร
8 สิงหาคม 2559

 

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ