สองหนุ่มปกาเกอะญอให้ถ้อยคำ คดีฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐบันทึกประวัติเกิดผิด ทำ‘ไร้บัตร ปชช.’

สองหนุ่มปกาเกอะญอให้ถ้อยคำ คดีฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐบันทึกประวัติเกิดผิด ทำ‘ไร้บัตร ปชช.’

สองหนุ่มปกาเกอะญอให้ถ้อยคำ คดีฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐบันทึกประวัติเกิดผิด ศาลให้แก้ไขคำฟ้องภายใน 15 วัน ผอ.รพ.ท่าสองยางการันตีเป็นคนดี-ตั้งใจทำงาน

30 พ.ค. 2559 เวลา 14.00 น. ณ ศาลปกครองจังหวัดพิษณุโลก นายเบียะอ่อ และนายชนินทร์ ไม่มีนามสกุล บุคลากรสาธารณสุขท่าสองยาง จ.ตาก ซึ่งเป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง พร้อมด้วยพยานชาติพันธุ์กะเหรี่ยง 6 คน ทีมคลินิกกฎหมาย และคณะทำงานคณะนิติศาสตร์ บางกอกคลินิก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เดินทางมาให้ถ้อยคำต่อตุลาการศาลปกครองพิษณุโลกตามนัดไต่สวนคำฟ้องประกอบการพิจารณาการรับหรือไม่รับฟ้องคดี 

หลังใช้เวลา 40 นาที ตุลาการศาลปกครองได้แจ้งให้ดำเนินการแก้ไขคำฟ้องให้ครบถ้วน เพื่อพิจารณาในนัดต่อไป

ทั้งนี้ นายเบียะอ่อและนายชนินทร์ได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2559 เพื่อขอให้รัฐรับรองหนังสือการเกิดในประเทศไทย และแก้ไขทะเบียนประวัติเพื่อเข้าสู่สิทธิของรายการสัญชาติไทย ตาม ม.23 พ.ร.บ.สัญชาติฉบับที่ 4 พ.ศ.2551 

เนื่องจากเมื่อ พ.ศ.2534 สำนักทะเบียนอำเภอท่าสองยาง ได้จัดทำทะเบียนประวัติบุคคลบนที่สูงซึ่งครอบครัวของทั้งสองคนได้เข้าบันทึกและจัดทำทะเบียนประวัติ แต่บุพการีของทั้งคู่ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ จึงต้องใช้ล่ามและด้วยความเร่งรีบทำให้การบันทึกผิดพลาดจากข้อเท็จจริง โดยทั้งคู่ถูกบันทึกว่าเกิดในประเทศพม่า ทั้งที่เกิดในประเทศไทยและมีพยานยืนยันชัดเจน 

อย่างไรก็ตามแม้มีความพยายามให้เจ้าหน้าที่รัฐแก้ไขข้อผิดพลาดแต่ได้รับการปฏิเสธมาโดยตลอด ทำให้ทั้งคู่ไม่สามารถมีบัตรประชาชนไทยได้ 

นางสาวศิวนุช สร้อยทอง นักกฎหมายประจำคลินิกกฎหมายโครงการสี่หมอชายแดน ในฐานะผู้รับมอบอำนาจฟ้องคดี กล่าวว่าจะต้องมีการศึกษาค้นคว้ากฎหมาย โดยเฉพาะในส่วนของ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก และจะดำเนินการประชุมคดีกับคณะทำงานที่เป็นนักศึกษาปริญญาตรี โท และเอก ที่ทำหน้าที่สนับสนุนงานคลินิกกฎหมายโครงการสี่หมอชายแดน ศาลให้เวลาแก้ไขคำฟ้องภายใน 15 วัน เพื่อประกอบการพิจารณารับคำฟ้องต่อไป 

ขณะเดียวกัน นายแพทย์ธวัชชัย ยิ่งทวีศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าสองยาง ในฐานะผู้บังคับบัญชาของนายชนินทร์ กล่าวว่า นายชนินทร์เล่าด้วยความตื้นตันว่าศาลรับฟังเขาอย่างตั้งใจที่สุด ตนจึงขอขอบคุณศาลที่ฟังชาวบ้านด้วยความเข้าใจ ทั้งนี้นายชนินทร์ได้เข้ามาทำงานที่โรงพยาบาลแล้วกว่า 2 ปี โดยเป็นคนดีที่มีความตั้งใจทำงานในหน้าที่ที่มอบหมายให้เพราะคิดว่าตัวเขาเองคือคนไทยคนหนึ่ง

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ