ที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ ลงถึงพื้นที่กรณีปัญหา ส.ป.ก.สุราษฎร์ฯ “ยืนยัน” ไม่มีนำกำลังเข้าสลายชุมชน

ที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ ลงถึงพื้นที่กรณีปัญหา ส.ป.ก.สุราษฎร์ฯ “ยืนยัน” ไม่มีนำกำลังเข้าสลายชุมชน

20160608200815.jpg

รายงานโดย: สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.)

5 ส.ค. 2559 นายอำนวย ปติเส ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายธนพร ศรียากุล คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ตรวจการของ ส.ป.ก., คณะ ส.ป.ก.สุราษฎร์ธานี และผู้กำกับ สภอ.ชัยบุรี ร่วมศึกษาข้อมูลในพื้นที่ชุมชนคลองไทรพัฒนา หมู่ที่ 2 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีที่ปรึกษาของ P-MOVE นายจำนงค์ จิตนิรัตน์ ได้เดินทางมาติดตามการลงตรวจดูสภาพพื้นที่ การแก้ไขปัญหาที่ดิน ส.ป.ก.ที่เป็นสมาชิก P-MOVE 

สืบเนื่องจากตัวแทนของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) และเครือข่ายขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-MOVE ) ได้ไปยื่นหนังสือที่ทำเนียบรัฐบาล สำนักงาน ส.ป.ก. และสำนักงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเรียกร้องให้หาทางออกในการแก้ไขปัญหาผลกระทบ กรณี ปฏิบัติการยึดคืนที่ ส.ป.ก. ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช.ที่ 36/2559 “เรื่องมาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบกฎหมาย” เมื่อวันที่ 25 ก.ค.2559 

ช่วงเช้าของวันดังกล่าว สกต.ได้เดินทางไปยื่นหนังสือที่ทำเนียบ ต่อมาในช่วงบ่ายได้เดินทางไปยื่นหนังสือที่กระทรวงเกษตรฯ โดยยื่นผ่าน นายอำนวย ปติเส ที่ปรึกษากระทรวงเกษตรฯ ได้แจ้งกับตัวแทนสพันธ์เกษตรกรภาคใต้ ว่าจะเดินทางลงไปในพื้นที่ ชุมชนคลองไทรพัฒนา หมู่ที่ 2 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยตัวเอง ในวันนี้ (5 ส.ค. 2559) เพื่อเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของชุมชนเพิ่มเติม และนำข้อมูลมาสรุปหาทางออกในการแก้ไขปัญหาที่ดิน ส.ป.ก. ดังกล่าว

20160608200838.jpg

หลังจากนั้นคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ ได้ลงพื้นชุมชนคลองไทรฯ พร้อมคณะและได้เดินสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินในชุมชน ต่อมาได้ร่วมหารือถึงทางออกในการบริหารจัดการพื้นที่ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

ทั้งนี้มีข้อสรุปให้ตั้งคณะทำงานศึกษาข้อมูลฝ่ายวิชาการ 3 ฝ่าย คือ1.ชาวบ้านชุมชนคลองไทรพัฒนา 2.นักวิชาการ และ3.ราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายอำนวย ปติเส ที่ปรึกษากระทรวงเกษตรฯ เป็นประธาน 

นายธนาพร ได้แจ้งให้ตัวแทนสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ และผู้มาร่วมงานรับทราบข้อมูล พร้อมยืนยัน ว่าจะไม่มีการใช้กำลังเข้าสลายชุมชนอย่างแน่นอน

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ