ชาวสามพร้าวอุดรฯ ทวงถามรัฐยึดที่ดินสร้างมหาลัย หวันกระทบที่ทำกินกว่า 500 ไร่

ชาวสามพร้าวอุดรฯ ทวงถามรัฐยึดที่ดินสร้างมหาลัย หวันกระทบที่ทำกินกว่า 500 ไร่

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ