ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ร่วมลงนาม MOU ประกาศวัดปลอดบุหรี่ เป็นวัดสีขาวเพื่อให้พระสงฆ์มีสุขภาพดีและเป็นผู้นำของสังคม

ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ร่วมลงนาม MOU ประกาศวัดปลอดบุหรี่ เป็นวัดสีขาวเพื่อให้พระสงฆ์มีสุขภาพดีและเป็นผู้นำของสังคม

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2567 คณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ หน่วยงานราชการ และเครือข่ายพระคิลานุปัฏฐากภาคเหนือ จัดงานพิธีเปิดกุฏิชีวาภิบาลและขับเคลื่อนโครงการวัดปลอดบุหรี่และเครือข่ายพระคิลานุปัฏฐากภาคเหนือ  โดยมีพระราชวชิรากร ดร. เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนในจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เป้าหมายสำคัญในการจัดประชุมครั้งนี้ได้แก่ การพัฒนาความร่วมมือในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ทั้งในเชิงการป้องกัน และดูแลพระสงฆ์ที่อาพาธ

            พระราชวชิรกร,ดร. เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า ปัจจุบันพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานับวันเหลือน้อยและมีสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าที่ควร ป่วยเบาหวาน ความดัน ป่วยติดเตียงก็มี ควรมีการอบรมถวายความรู้ให้พระสงฆ์ในการดูแลตนเอง และมีความสามารถในการเทศนาให้ญาติโยมได้ปฏิบัติตาม นอกจากนั้นท่านยังกล่าวว่าการดูแลพระสงฆ์ถือว่ามีความสำคัญ เพราะท่านได้ฝากชีวิตๆไว้กับพระพุทธศาสนา พระสงฆ์หลายรูปที่ป่วยติดเตียงก็ดี หรือพระสงฆ์ที่ยังไม่ป่วยก็ดีจะทำอย่างไรป้องกันไม่ให้ท่านป่วย จะต้องร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อย่างที่เราได้เปิดกกุฏิชีวาภิบาลวันนี้ ก็เป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับพระสงฆ์ในอนาคตเมื่อออกจากโรงพยาบาลแล้วก็กลับมาพักฟื้นที่วัดได้ โดยมีพระคิลานุปัฏฐากเป็นผู้ดูแลต่อเนื่อง

            ด้านนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาสิ่งเสพติดไม่ได้อยู่นอกวัดอย่างเดียวแต่มีการระบาดเข้าไปภายในวัดรูปแบบต่างๆ การมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆจึงมีความสำคัญในการป้องกัน ปัญหาอย่างหนึ่งที่ระบาดหนักก็คือ บุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งมีการพัฒนาให้มีกลิ่นหอม และพกพาได้สะดวก แต่โทษภัยมีความร้ายแรง พระสงฆ์ในฐานะที่เป็นผู้นำทางสังคมและเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวบ้าน จะต้องสามารถดูแลตนเอง และรู้เท่าทันเรื่องเหล่านี้ เพื่อที่ท่านจะได้นำไปเทศนากับญาติโยมต่อไปได้

            ในการประชุมครั้งนี้ยังมีเครือข่ายพระคิลานุปัฏฐากจากภาคเหนือเข้าร่วมจัดนิทรรศการ นำเสนอผลการทำงานของแต่ละจังหวัด พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนการทำงานของแต่ละจังหวัดประกอบไปด้วย จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน พะเยา สุโขทัย ตาก พิจิตร อุตรดิตถ์ ฯลฯ ซึ่งการทำงานของเครือข่ายพระคิลานุปัฎฐากภาคเหนือมีการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างจังหวัดเพื่อหนุนเสริมการทำงาน และสนับสนุนการทำงานด้านการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ พัฒนาให้วัดเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ โดยมีโครงสร้างคณะกรรมการที่ขับเคลื่อนการทำงานอย่างรูปธรรม ปัจจุบันมีพระครูอุเทนปัญญารังสี เป็นประธานเครือข่ายพระคิลานุปัฐากเหนือ  

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ