ไม่รู้ที่ไหน แต่ที่นี่ภูซาง

ไม่รู้ที่ไหน แต่ที่นี่ภูซาง

สื่อท้องถิ่นแถวบ้านเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในชุมชนของเรา มันเป็นหนทางที่เราใช้เพื่อสื่อสารและแชร์ข้อมูลกับคนในพื้นที่ของเราในระดับส่วนบุคคลและระดับชุมชน สื่อท้องถิ่นอาจมีหลากหลายรูปแบบ เรามักเห็นสื่อท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ เช่นเพจ Facebook หรือการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียของชุมชน โดยสื่อท้องถิ่นมักมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเชื่อถือและความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชนของเรา

เพจFacebook ที่นี่ภูซาง เป็นหนึ่งในสื่อชุมชนของอำเภอภูซางใช้เพื่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสมาชิก สร้างสรรค์และนำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชุมชน เช่นการแนะนำร้านอาหาร การแนะสินค้าOTOP ของหมู่บ้าน พูดคุยเกี่ยวกับชุมชน สร้างความเชื่อถือและความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชน

ทางเพจมีการแนะนำร้านอาหารหลากหลาย การแนะสินค้าOTOP และสถานที่ท่องเที่ยวใจอำเภอภูซางจังหวัดพะเยา และการแจ้งข่าวต่างๆในอำเภอภูซางเชียงคำให้ผู้ติดตามให้รับรู้

การที่ทางเพจได้สร้างเนื้อหาที่เป็นการส่งเสริมธุรกอจของชาวบ้าน ก็เป็นการส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับ ชาวบ้านในพื้นที่ได้มีรายได้เพิ่มขึ้น และให้เป็นที่รู้จัก เนื่องจากมีการเข้าถึงสื่อออนไลน์ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก

ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร หรือสินค้า หรือสถานที่ท่องเที่ยว หากไม่มีการพูดถึง ผู้คนที่เข้าถึงก็จพมีน้อย หากมีการพูดถึง มีหารส่งต่อ สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นที่รู้จักมาขึ้น

เพจ ที่นี่ภูซาง

https://www.facebook.com/itherephusangdoae5608

#ภูซางบ้านเฮา #ภูซาง #ภูซางพะเยา #พะเยา

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ