รู้อะหยังบ่เต้ารู้อี้ ว่ามีเพจที่นี่เมืองน่านโตยที่เป็นเพจกระจายข่าวสาร

รู้อะหยังบ่เต้ารู้อี้ ว่ามีเพจที่นี่เมืองน่านโตยที่เป็นเพจกระจายข่าวสาร

สวัดดีครับทุกท่านรู้ก็ว่าอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากขึ้นทุกปีหรือชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในแต่ละพื้นที่ แต่ละวันมักจะมีเหตุการณ์ของหายหรืออุบัติเหตุ  ยิ่งเป็นช่วงหน้าฝนอาจจะเกิดดินถล่ม หรือถนนไม่สามารถใช้งานได้ การที่เราจะรู้ทันเหตุการณ์ข่าวสารของจังหวัดน่านหรือในแต่ละอำเภอหรือของจังหวัดน่านที่เกิดขึ้น ผมว่าเพจที่นี่เมืองน่าน เป็นเพจที่ลงข่าวสารเกี่ยวกับท้องถิ่นหรือในจังหวัดน่านทั้งหมด เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดน่านหรือในแต่ละท้องถิ่นต่างๆหรือนักท่องเที่ยวที่มาในจังหวัดน่าน ได้รับรู้ข่าวสารอย่างทั่วถึงและ ข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง เช่น การเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น หรือการประชาสัมพันธ์ของหาย การขายสิ้นค้า หรือมีกิจกรรมต่างๆในจังหวัดและท้องถิ่น เป็นเพจที่เข้าถึงเนื้อหาได้เร็วและทันเหตุการณ์และกระจายข่าวได้รวดเร็วให้กับพี่น้องในจังหวัดน่านหรือผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดติดตามข่าวสารจาก เพจที่นี่เมืองน่าน   

และในด้านการประชาสัมพันธ์ เพจที่นี่เมืองน่าน เป็นโพสที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของกิจกรรมเเข่งขันเรือยาวเป็น ประเพณีของจังหวัดน่านประจำปี 2565 จังหวัดน่าน ณ บริเวณเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ อ.เมืองน่าน จ.น่านเพจเมืองน่านก็ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแข่งขันเรื่องยาวและความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ผมจะไม่รู้เลยว่ามีการแข่งขันเรือยาวประจำปีของจังหวัดถ้าผมไม่ได้ติดตาม เพจที่นี่เมืองน่านที่กระจายข่าวสารให้กับผู้ที่ติดตามเพจ หรือเหตุการณที่เกิดขึ้นสดๆ ณ เวลานั้น เช่น

เพจที่นี่เมืองน่าน เป็นเพจที่มีข่าวสารหลากหลาย และมีเนื้อหาที่เข้าถึงได้ง่าย และความเปลี่ยนแปลงของเพจอยากจะเห็นในอนาคต เพจที่นี่เมืองน่าน นี้คืออยากให้เพจที่นี่เมืองน่านพัฒนาหรืออัพเดตข่าวสารบางอย่างให้ชัดเจนขึ้นหน่อยเพราะบางทีเอาแค่รูปลงแล้วไม่บอกลายละเอียดแล้วผู้ที่มาดูข่าวสารอาจจะไม่เข้าใจในสิ่งที่ทางเพจจะสื่อและอาจจะจะเกิดความเข้าใจผิดได้และที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงการนำเสนอของ เพจที่นี่เมืองน่าน

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ