Local Media เรื่องราวใกล้ตัวที่ถูกนำเสนอออกมาในรูปแบบสื่อท้องถิ่น (ฮักแม่ใจ)

Local Media เรื่องราวใกล้ตัวที่ถูกนำเสนอออกมาในรูปแบบสื่อท้องถิ่น (ฮักแม่ใจ)

“ความเป็นท้องถิ่น” ถูกให้ความสำคัญมากขึ้น ทำให้รูบทบาทของสื่อในพื้นที่สื่อท้องถิ่นไม่ได้มีเพียงสื่อ “ป้าย” เพียงอย่างเดียวแต่ยังมีสื่อรูปแบบอื่นๆอีกมากมาย

Local Media (สื่อท้องถิ่น) เป็นสื่อที่ใช้สื่อสารและแชร์ข้อมูลกับคนในพื้นที่ของเรา ระดับบุคคลหรือระดับชุมชน

“การใช้โซเชียลมีเดียอาจจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้การนำเสนอนั้นง่ายขึ้นและเผยแพร่ออกไปได้รวดเร็วขึ้น”

รูปแบบการใช้ชีวิตที่เป็นวิถีเมืองมากขึ้นส่งผลให้การโฆษณาในพื้นที่เปิดโอกาสในการเข้าถึงได้มากขึ้น location หรือ สถานที่ติดตั้งสื่อ นั้นเป็นเรื่องสำคัญรวมไปถึงการเลือกใช้รูปแบบสื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย การเข้าใจสภาพวิถีชีวิตของคนในพื้นที่มากเท่าไหร่ก็มีโอกาสในการประสบความสำเร็จในการทำการตลาดการโฆษณามากยิ่งขึ้น ยิ่งถือเป็นความสำคัญอย่างยิ่ง ในการใช้สื่อให้ประสบผลสำเร็จมากขึ้น

การเผยแพร่เรื่องราวในท้องถิ่นจากคนในท้องถิ่นเองนั้นมีการนำเสนอออกมาได้หลายรูปแบบ และช่องทางการนำเสนอเรื่องราวในท้องถิ่นส่วนใหญ่ก็คงหนีไม่พ้น เพจ Facebook

เราจะเห็นได้ว่าจะมีเพจในเฟสบุ๊คมากมายที่นำเสนอเรื่องราวในท้องถิ่นของตัวเอง โดยเนื้อหานั้นก็มีหลายรูปแบบ อาจจะไม่ได้มีการนำเสนอช่าวอย่างเดียว การโปรโมท การโฆษณา รวมไปถึงการรีวิวเกี่ยวกับสิ่งต่างๆในท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่และนำเสนอถ้องถิ่นของตนเองให้มีความน่าสนใจ

…จากการรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับ สื่อท้องถิ่น ก็จะพูดถึงความสำคัญของสื่อท้องถิ่นนั้นมีไว้เพื่ออะไร…

โดยสรุปความคิดเห็นได้ว่า ” สื่อท้องถื่นเป็นสื่อที่นำเสนอเรื่องราวที่มีแต่คนในท้องถิ่นเท่านั้นที่จะสามารถเล่าเรื่องราวออกมาได้อย่างละเอียด และมีตัวแทนทำหน้าที่เป็นกลางในการนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจให้ออกมาในรูปแบบสื่อ “

  • โดยจะยกตัวอย่างเพจ Facebook ที่นำเสนอเรื่องราวในท้องถิ่น เพจ ฮักแม่ใจ ซึ่งเป็นเพจที่สร้างขึ้นมาเพื่อเผยแพร่สิ่งที่น่าสนใจในอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

เพจนี้เป็นเพจที่สร้างขึ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เพื่อเผยแพร่บรรยากาศความสวยงามของธรรมชาติในอำเภอแม่ใจ โดยเลือกการนำเสนออกมาในรูปแบบของรูปภาพ เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นการพูดถึงความสวยงามของสถานที่นั้นๆ หรือกิจกรรมต่างๆที่ถูกจัดขึ้นในอำเภอแม่ใจ โดยมีผู้ติดตาม 724 คน และปัจจุบันเพจนี้ก็ยังคงมีการเคลื่อนไหวอยู่

นับว่าเป็นการเผยแพร่รูปภาพบรรยากาศที่สวยงามเพื่อโปรโมทความสวยงามของอำเภอแม่ใจ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศดีๆ สถานที่สวยๆ อาจจะไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวที่มีใครพูดถึง แต่ก็สามารถทำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งขายบรรยากาศ ขายความสวยงามของธรรมชาคิ แสดงให้เห็นถึงความน่าสนใจของอำเภอแม่ใจว่ายังมีสถานที่ผ่อนคลายจิตใจให้พักผ่อน

แต่อย่างไรก็ตามหากพูดถึงสื่อท้องถิ่น เพจฮักแม่ใจก็ยังไม่ตรงกับความสำคัญของสื่อท้องถิ่นซึ่งพูดไปในตอนต้น ด้วยความที่เพจฮักแม่ใจเผยแพร่เกี่ยวกับสถานที่ที่มีความสวยงาม แต่ยังขาดเนื้อหาอื่นๆที่มีรายละเอียด ยังไม่ได้เจาะลึกถึงเรื่องราวของตัวสื่อขนาดนั้น

จากความคิดเห็นของตัวผู้เขียน Blog นี้ในหัวข้อของ สื่อท้องถิ่น มีความคิดเห็นว่าการเป็นสื่อท้องถิ่นนั้นต้องนำเสนอเรื่องราวที่มีแต่คนในท้องถิ่นเท่านั้นสามารถเล่าออกมาเป้นเรื่องราวได้ ซึ่งเราจะได้รับรายละเอียดที่เจาะลึกของตัวเนื้อหา และมีความน่าเชื่อถืออย่างมาก

หรือการนำเสนอเรื่องราวของท้องถิ่นให้คนในพื้นที่นั้นๆรับรู้ เช่น การเตือนภัย การเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดในพื้นที่ รวมไปถึงการโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยว หรือสถานที่ที่มีความสวยงามในพื้นที่ให้ได้รู้จัก

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ