เครือข่ายลุ่มน้ำชีตอนล่าง ระบุผู้ศึกษา POST EIA ต้องแปลงภาพถ่ายทางอากาศให้เสร็จใน 1 เดือน

เครือข่ายลุ่มน้ำชีตอนล่าง ระบุผู้ศึกษา POST EIA ต้องแปลงภาพถ่ายทางอากาศให้เสร็จใน 1 เดือน

เครือข่ายลุ่มน้ำชีตอนล่าง จังหวัดร้อยเอ็ดและยโสธร ได้สรุปผลประชุม คณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบเขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร-พนมไพร และเขื่อนธาตุน้อย ณ วัดบ้านอีโก่ม ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งข้าวหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด  เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

โดย นายจันทรา จันทราทอง อายุ 47 ปี คณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบฯ กล่าวว่า ในการสรุปผลประชุมครั้งนี้ เพื่อให้เร่งรัดให้ผู้ศึกษา POST EIA แปลงภาพถ่ายทางอากาศทาบกับเอกสารสิทธิ์ของผู้ได้รับผลกระทบฯให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือนก่อนที่จะดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบของจังหวัดร้อยเอ็ดและยโสธรในรอบแรก ดังนั้นควรจะสรุปตัวเลขจำนวนพื้นที่ไร่ของผู้ยื่นคำร้องในรอบแรกตั้งแต่ปี 2543-2547 และดำเนินการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน ก่อนนำเสนอนายกรัฐมนตรีและเสนอเข้า ค.ร.ม. ต่อไป

ด้านนายนิมิตร หาระพันธุ์ อายุ 63 ปี คณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบฯ กล่าวว่า การเรียกร้องสิทธิของพี่น้องดำเนินการมาเป็นเวลา 14 ปีแล้ว ซึ่งกระบวนการแก้ไขปัญหายังติดขัดอยู่ในกลไกของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ศึกษาผลกระทบจากการสร้างเขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร-พนมไพร และเขื่อนธาตุน้อย ต้องแสดงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ไม่ใช่ว่าจะเตะถ่วงกระบวนการแก้ไขปัญหาผลกระทบฯ ฉะนั้นในวันนี้การประชุมตัวแทนของเครือข่ายลุ่มน้ำชีตอนล่างจังหวัดร้อยเอ็ดและยโสธร ก็เพื่อเร่งรัดกระบวนการดังกล่าวให้สำเร็จโดยเร็ว

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ