12 ภาพเล่าเรื่อง : กวักน้องมาเรียน

12 ภาพเล่าเรื่อง : กวักน้องมาเรียน

ตลาดโกสุมรวมใจ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ วันที่ 9 มิถุนายน 2565

กิจกรรมกวักน้องมาเรียน โดยศูนย์แบ่งต่อมูลนิธิกระจกเงา นำชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนที่ได้รับบริจาคมาแจกจ่ายให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงต้อนรับการเปิดเทอม ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจหลังวิกฤติโควิด-19

ภาพโดย : จามร ศรเพชรนรินทร์

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ