บวชป่าพื้นที่ชุ่มน้ำลุ่มน้ำอิง นาก และความพยายามผลักดันสู่แรมซาร์ไซต์

วันนี้ 2 กุมภาพันธ์ วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก หรือ World Wetlands Day หลายพื้นที่ในประเทศไทยมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้คนหันมาใส่ใจพื้นที่ชุ่มน้ำซึ่งเป็นระบบนิเวศที่มีความสำคัญ ทั้งการเป็นแหล่งเก็บกักน้ำ แหล่งเพาะพันธุ์ อนุบาลสัตว์น้ำ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ นก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และพืชพันธุ์หลากหลายชนิด ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญที่มนุษย์สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้หลายหลาย ทั้งการเป็นแหล่งอาหาร ที่เที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ แหล่งของสมุนไพรรักษาโรค และบางแห่งยังเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ของคนในท้องถิ่น วันนี้ 2 กุมภาพันธ์  ชุมชนบ้านทุ่งศรีเกิด ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย พื้นที่ตัวแทนของคนพื้นที่ชุ่มน้ำและและสภาประชาชนลุ่มน้ำอิงจัดกิจกรรมสืบชะตาป่าชุ่มน้ำ แม่น้ำอิง ร่วมผลักดันการขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำสู่ Ramsar site วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก(World Wetland Day ) เพราะป่าชุ่มน้ำบ้านทุ่งศรีเกิด เนื้อที่ประมาณ 138 ไร่เป็นส่วนหนึ่งผืนป่าในลุ่มน้ำอิงตอนปลาย ที่สำรวจพบว่ามีความหลากหลายของชนิดต้นไม้อย่างน้อย 7ชนิด ที่พบมากคือ ข่อย ชุมแสง และหัด ซึ่งเป็นไม้ที่ทนน้ำท่วมอันเป็นเอกลักษณ์ของป่าชุ่มน้ำ โดยมีความหนาแน่นของต้นไม้โดยรวม 90ต้นต่อไร่ มีการทดแทนของไม้หนุ่ม 3ชนิด ในอัตรา 83 … Continue reading บวชป่าพื้นที่ชุ่มน้ำลุ่มน้ำอิง นาก และความพยายามผลักดันสู่แรมซาร์ไซต์