พลเมืองจับตาสถานการณ์ วันจันทร์ ที่ 13 ธ.ค. 2564

พลเมืองจับตาสถานการณ์ วันจันทร์ ที่ 13 ธ.ค. 2564

ภาคเหนือเตรียมตัวพร้อมรับฝุ่นควัน

“บ้านก้อแซนด์บ๊อกซ์” เป็นการทำงานร่วมกันของเครือข่ายต่างๆ เพื่อเพื่อแก้ปัญหาไฟป่าด้วยการยกระดับคุณภาพชีวิตและปากท้องของชาวบ้านตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดเชียงราย เนื่องจากพื้นที่อยู่ในเขตอุทยาแห่งชาติแม่ปิง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย และเขตรักษษพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น รอยต่อ 3 จังหวัด เชียงใหม่ ลำพูนและตาก เป็นไฟแปลงใหญ่ที่เกิดขึ้นในเขตป่า เกิดซ้ำซ้อนทุกปี และมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ ซึ่งหากสามารถควบคุมไฟได้ก็จะช่วยลดฝุ่นควันได้เช่นกัน

อุปกรณ์ดับไฟ CR: เทใจดอทคอม

ชมรมผู้รับพระราชทานทุน มูลนิธิอานันทมหิดลได้ดำเนินงานศึกษาและวิจัยตาม “โครงการศึกษาและวิจัยฝุ่น PM 2.5” ภายใต้กรอบแนวคิดร่วมกับทางสำนักงานจังหวัดลำพูน กรมอุทยานฯ กรมพัฒนาที่ดิน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ฯลฯ นับแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา โดยมีการพัฒนาด้านระบบสาธารนูปโภคและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้ดีขึ้นเป็นลำดับ อย่างไรก็ตามหน้าที่ในการควบคุมและป้องกันไฟป่านั้นจะถูกถ่ายโอนไปยังเทศบาลตำบลและหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ก็ยังขาดความรู้และอุปกรณ์ที่จำเป็น ชมรมฯ จึงร่วมกับเทใจดอทคอมขอระดมเงินทุนเพื่อจัดหาอุปกรณ์ที่มีความจำเป็น ให้เพียงพอในฤดูกาลไฟป่าที่จะมาถึงนี้ สำหรับป้องกันและควบคุมไฟป่าให้กับอุทยานแห่งชาติแม่ปิงและเทศบาลตำบลก้อ ไปจนถึงสิ้นปี 2564

อ่านเพิ่มเติม https://taejai.com/th/d/maeping_wildfire_prevention/?fbclid=IwAR3wrRblmowpbakams-nwCQepAkSlydu0mkB3D14hxP3wf6J2tzAnMZHv0Y

จะนะเตรียมเดินหน้าสู่ทำเนียบ ทวงภามสัญญาจากรัฐบาล

วันนี้(13 ธ.ค. 64)หลายเครือข่าย ร่วมกับเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ที่เป็นตัวแทนชาวบ้านจาก อ.จะนะ จ.สงขลา จะเดินทางไปยังประตู 1 ทำเนียบรัฐบาล ในช่วงบ่ายสาม (15.00 น.) แถวหน้าขบวนจะเป็นตัวแทนคนจะนะราว 100 คน ตามด้วยแถว 2 ตัวแทนกว่า 20 เครือข่ายจากทั่วประเทศ และแถว 3 ตัวแทนผู้สังเกตุการณ์จากทั้งสหประชาชาติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมาธิการฯ รัฐสภา และพรรคการเมือง โดยปักหลักตั้งเวทีหน้าทำเนียบประตูหนึ่ง จุดที่ถูกสลายการชุมนุมเมื่อ 6 ธ.ค. ที่ผ่านมา ในคืนพรุ่งนี้ เพื่อรอรัฐบาลตอบรับข้อเรียกร้องทั้งหมด และออกมาเป็นมติครม. เท่านั้น

สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือเข้าร่วมชุมชนเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น CR: สกน สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ

ด้านสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือเดินขบวนไปกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อร่วมชุมนุมกับเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น สนับสนุนข้อเรียกร้องทั้งหมดของเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ได้แก่ การตรวจสอบกระบวนการที่ผิดปรกติของโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ การจัดให้มีการศึกษาผลกระทบในเชิงยุทธศาสตร์ หรือ SEA แบบมีส่วนร่วม การยุติการดำเนินการโครงการทั้งหมด รวมถึงยุติการดำเนินคดีพี่น้องเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น 37 คน โดยต้องออกเป็นมติคณะรัฐมนตรีภายในวันอังคารที่ 14 ธันวาคมนี้

สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือเข้าร่วมชุมชนเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น CR: สกน สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ

ประเด็นเคลื่อนไหวในภูมิภาค

วันนี้ (13 ธ.ค.)กลุ่มเชียงใหม่พิทักษ์สิทธิ์ เตรียมยื่นคำร้องต่อศาลปกครองเชียงใหม่ 13 ธันวานี้ เพื่อปกป้องสิทธิและการรักษาสิทธิตามรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการดูแลจัดการสุขภาพของตนเองในการเลือกใช้หรือไม่ใช้วัตซีน

โรงเรียนเทศบาลโนนชัย จ.ขอนแก่น กำลังลงพื้นที่สำรวจนักเรียนที่อาจจะหลุดจากระบบ หลังจากเปิดเทอมมาแล้วมีหลายคนไม่สนใจการเรียน หรือ ไม่มาเรียน จนทำให้อาจจะไม่อยู่ในระบบ / เบื้องต้นพยายามสร้างกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำมากขึ้น เช่น ปลูกผักสวนครัวในโรงเรียน ต่อยอดจากอาหารกลางวันที่ทำมา เพื่อให้เด็กไม่อยู่แค่ในห้องเรียน

เครือข่าย MIDL ลงพื้นที่เดินเมือง แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่พาเด็กไปเรียนรู้ใน 3 ชุมชน คือ ชุมชนมุสลิม ชุมชนไทยพุทธ และชุมชนชาติพันธุ์ เพื่อให้เด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกันภายใต้ความหลากหลาย และรู้จักบ้านตัวเองมากขึ้นความทุกข์ใจของชาวนาหลังน้ำลด อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ หลังน้ำท่วมใหญ่อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ในเดือนกันยายน 2564 ตอนนี้ผ่านมา 2 เดือน 14 วัน ชาวนาบ้านท่าศาลา ต.บ้านตาล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ได้ผลผลิตต่ำกว่าทุนที่เสียไปมาก รวมถึงเงินเยีวยาจากรัฐบาลก็ยังไม่มีมาถึงชาวบ้าน นักข่าวพลเมืองในพื้นที่เลยสื่อสารเข้ามา 

งานมหาลัยไทบ้าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น เป็นการรวมกลุ่มของคนรุ่นใหม่ที่อยากพัฒนาบ้านของตนเอง โดยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน / สามารถพัฒนาต่อเป็นรายการคุณเล่าเราขยายได้ ในประเด็นการพัฒนาเมือง

สกลจั่งชั่น จ.สกลนคร เป็นการจัดการพื้นที่เมือง พัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์ ที่เห็นอย่างเป็นรูปธรรมคือการเอาศิลปะเข้ามาเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในงาน / สามารถพัฒนาต่อเป็นรายการคุณเล่าเราขยายได้ ในประเด็นการพัฒนาเมือง (อาจจะไม่ได้เชื่อมกับมหาลัยไทบ้านอย่างวชัดเจน แต่สามารถเล่าเชื่อมกันได้)

ใต้/เครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต เตรียมประชุมร่วมกับที่ดินจังหวัดภูเก็ต(วันที่ 15 ธ.ค. 64) เพื่อขอให้โอนสิทธิที่ดิน 14 ไร่ 2 งาน ของชุมชนท่าเรือใหม่  ต.รัษฎา  อ.เมืองภูเก็ต จาก อบจ.ภูเก็ต กลับมาให้กระทรวงมหาไทยดูแลเหมือนเดิม เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนการออกโฉนดชุมชน เพื่อกลุ่มคนจนเมืองในภูเก็ต

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ