พลเมืองจับตา ประจำวันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2564

พลเมืองจับตา ประจำวันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2564

พระสงฆ์กับภารกิจการเป็นสะพานบุญดูแลกลุ่มเปราะบางในสถานการณ์โควิด

มูลนิธิโพธิยาลัย มูลนิธิการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เครือข่ายพระคิลานุปัฏฐาก จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับทาง Pioneer International Foundation และอาสาสมัคร ชาวฟิลิปปินส์ ได้นำข่าวสาร นม พร้อมน้ำดื่ม มอบเพื่อช่วยเหลือ จำนวน 150 ครอบครัว ณ ศูนย์ช่วยเหลือชุมชนวัดช่างเคียน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และตอนนี้ ยังมีจำนวนข้าวสาร นม น้ำดื่ม อีกจำนวนหนึ่ง เก็บไว้ที่มูลนิธิลุ่มแม่น้ำโขง วัดสวนดอก หากเครือข่ายพื้นใดต้องการเพื่อไปแจกจ่าย ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด ประสานงานมา ได้ เบอร์ 0984758448 (พระวิสิทธิ์)

เครือข่ายพระคิลาศูนย์ช่วยเหลือชุมชนวัดช่างเคียน

สำหรับความช่วยเหลือนั้นส่งต่อไปเพราะพวกเขาเหล่านี้เป็นกลุ่มเปราะบางในเขตชุมชนเมือง อาศัยอยู่ในหอพัก/ห้องเช่า จำนวน 3 หอพัก ในชุมชนวัดช่างเคียน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่เป็นแรงงานข้ามชาติ และไดรับผลกระทบจากโควิด จำนวน 200 คน และจำเป็นต้องถูกกักตัว14 วัน (ระหว่างวันที่ 13-27 พฤศจิกายน 2564 ) หลังจากทางเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมมือกับทางหน่วยงานภาครัฐ ได้เข้าไปตรวจเชิงรุก ทางกลุ่มเสี่ยงสูงที่ถูกกักตัว ยังขาดแคลนอาหาร/น้ำดื่ม ทางพระคิลานุปัฏฐากจึงได้เชิญญาติโยมร่วมบริจาค ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อบรรเทาความความเดือนร้อน

เครือข่ายพระคิลาศูนย์ช่วยเหลือชุมชนวัดช่างเคียน

ส่เครือข่ายประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ อยู่ระหว่างระดมสิ่งของไปช่วยเหลือชาวมอแกนเกาะพยาม จ.ระนอง และ เกาะสุรินทร์ จ.พังงา ที่ต้องกักตัวเนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยง ไม่สามารถไปประกอบอาชีพได้ โดยจะนำไปมอบในพื้นที่เกาะพยามก่อน เนื่องจากตอนนี้ยังสามารถเดินทางเข้าพื้นที่ได้อยู่ 

ภูเก็ตล่าสุดพบผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า 100 ต่อวัน และรับผู้ติอเชื้อกลับบ้านอีกจำนวนมาก ตอนนี้ในพื้นที่ยังไม่มีมาตรการควบคุม หรือคำสั่งห้ามเพิ่มเติม

ภาคพลเมืองชวนตามต่อกับสถานการณ์น้ำท่วม

จ.สุราษฎร์ธานี เกิดน้ำป่าไหลหลาก จนทำให้ ฝายกั้นน้ำห้วยมอด  ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ ซึ่งเป็นฝายกั้นน้ำขนาดเล็ก ไม่สามารถรองรับน้ำได้จนพังลง ทำให้น้ำไหลทะลักท่วมพื้นที่เป็นวงกว้าง ในเขตเทศบาลตำบลท่าชนะ และสถานที่ราชการ ระดับน้ำสูงเฉลี่ย 50-80 ซม. ทางจังหวัดได้ประกาศแจ้งเตือนน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน น้ำล้นตลิ่ง และดินถล่ม ในช่วงวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2564

จ.นครศรีธรรมราช ตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างเฝ้าระวัง โดยเฉพาะชุมชนริมคลองท่าดี และคลองท่าใหญ่ ซึ่งเป็นรอยต่อ อ.ลานสกา-อ.เมือง จุดนี้จะรับน้ำจากเทือกเขาหลวง ซึ่งตอนนี้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ