The Urban village วาด เขียน ระบาย ส่งเสริมการเรียนรู้งานศิลปะ แก่เยาวชนชาติพันธุ์ปกาเกอะญอและคาเรนี สร้างอาชีพ สร้างรายได้ในอนาคต

The Urban village วาด เขียน ระบาย ส่งเสริมการเรียนรู้งานศิลปะ แก่เยาวชนชาติพันธุ์ปกาเกอะญอและคาเรนี สร้างอาชีพ สร้างรายได้ในอนาคต

“Imagination is more important than knowledge.”

Albert Einstein

“จินตนาการ สำคัญกว่าความรู้ที่มี”

ถ้านึกถึงคำนิยามของคำว่า “ศิลปะ” คงจะมีคำนิยามมากมายเหลือคณานับในความคิดของผู้เป็นศิลปินนักวาดภาพ บุคคลผู้ชื่นชอบงานศิลปะ  เราคงเคยได้ยินชื่อศิลปินนักวาดภาพระดับโลกมากมาย ที่สร้างผลงานศิลปะให้กลายเป็นที่จดจำ ไม่ว่า เลโอนาร์โด ดา วินชี ไมเคิลแองเจโล  วินเซนต์ แวนโก๊ะ ชื่อบุคคลเหล่านี้ผมเชื่อว่าหลายคน คงเคยได้ยินกันมาบาง

บุคคลเหล่านี้คือตัวอย่างที่สะท้อนให้เราเข้าใจว่า ความคิดและจินตนาการของมนุษย์สามารถถ่ายทอดผ่าน งานศิลปะที่มีกลิ่นอาย ความคิดผู้วาด  อารมณ์ และมุมมองต่างๆของผู้วาดที่มีความคิดเห็นต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มันคือ สุนทรียภาพ ของผู้วาดที่ให้ความหมายต่อผลงานของพวกเขาเหล่านั้น

ปัจจุบันงานศิลปะหรือผลงานศิลปะสามารถสร้างรายได้ในหลากหลายแนวทาง ไม่ว่า การเปิดร้าน Gallery งานศิลปะ การขายผลงานศิลปะผ่านwebsite ต่างๆ หรือ งานประมูลผลงานของศิลปินนักวาดภาพที่มีชื่อเสียง ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถสร้างรายได้ให้แก่ศิลปินนักวาดภาพได้และมีหลากหลายบุคคลในสังคมต่างๆที่ประสบความสำเร็จกับอาชีพนี้

“The Urban village”

คือ ชุมชนเล็กๆที่ตั้งอยู่ใน รัฐ Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นชุมชนที่ก่อตั้งโดย ความร่วมมือ ของพี่น้องชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ พี่น้องชาวคาเรนี และชาวอเมริกัน ณ สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่สำหรับการแสดงผลงานศิลปะของพี่น้องชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ พี่น้องชาวคาเรนี ซึ่งอาศัยในมลรัฐแห่งนี้ยาวนานเกือบ 20 ปี ปัจจุบันได้มีการเปิดสอนวิชาศิลปะ

ให้กับเด็กๆชาติพันธุ์ปกาเกอะญอและเด็กๆคาเรนี และบุคคลที่ชื่นชอบการวาดภาพ การเปิดหลักสูตรนี้ ได้รับการสนับสนุมและคำชื่นชมเป็นอย่างมากจากผู้ปกครองของนักเรียน เพราะเชื่อลูกหลานของพวกเขาสามารถต่อยอดการเรียนรู้นี้ เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้แก่พวกเขาในอนาคต

“Intercultural learning space and sharing พื้นของการเรียนรู้วัฒนธรรมและการแบ่งปัน”

เมื่อเด็กๆจาก 2 กลุ่มชาติพันธุ์ เข้ามาเรียนรู้งานศิลปะ ห้องเรียนของพวกเขาคงจะไม่ได้มีแค่งานศิลปะเท่านั้น ภาษา วัฒนธรรม จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้พวกเขาเหล่านั้น ได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมของกันและกันมากขึ้น ถึงแม้เด็กจาก 2 กลุ่มชาติพันธุ์จะเกิดในประเทศอเมริกา ในแง่ของบริบท วัฒนธรรมในสังคมของชาวตะวันตกคงจะมีความคล้ายคลึงกัน

แน่นอนเด็กๆเหล่านี้จะได้รับอิทธิพลทางความคิด การดำเนินชีวิตในแบบฉบับของคนตะวันตกอยู่แล้วเป็นต้นทุนเดิม แต่สิ่งที่พวกเขามีเหล่านี้มีความพิเศษต่างออกไปคือ เด็กเหล่านี้เป็นชาติพันธุ์ ที่มีภาษา เครื่องแต่งกาย  ประเพณี ที่บ่งบอกถึงความเป็นชาติพันธุ์ของพวกเขา

ภาษา เครื่องแต่งกาย และประเพณี  3 สิ่งนี้ เด็กๆจะได้รับการปลูกฝังมาจากครอบครัวของพวกเขาอย่างแน่นอน ดังนั้นถือเป็นโอกาสที่ดี ที่กลุ่มเด็กๆเหล่านี้จะได้ใช้เวลาเรียนรู้สังคมของเพื่อนต่างชาติพันธุ์

คุณ Jesse Phenow ประธาน The Urban village กล่าวว่า “ โปรแกรม์ที่เราจัดนั้นเป็นกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นสำหรับเด็กๆ และเราหวังว่าสักหวังหนึ่งเราจะสามารถขยายงานของเราไปยังพื้นที่ต่างๆอีกด้านหนึ่งเราอยากขยายงานเหล่านี้สู่พื้นที่ รัฐกะเหรี่ยง ( Kaw Thoo Lei) ประเทศเมียนมา ซึ่งเป็นบ้านเกิดของคนปกาเกอะญอและพี่น้องคาเรนีที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานอาศัยในอเมริกา เราหวังว่าเด็กที่เข้ามาเรียนรู้งานศิลปะ ณ The Urban Village จะสามารถส่งต่อองค์ความรู้ที่พวกเขาเรียนรู้นั้นให้แก่คนอื่นๆต่อไป และหวังว่าเด็กเหล่านี้จะกลับไปช่วยเหลือพี่น้องของพวกเขาที่ขาดโอกาส การศึกษา หรือคุณภาพชีวิตในรัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมาด้วยเช่นกัน”

author

เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง related posts

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ