มารู้จักวัน Kaw Thoo Lei day

มารู้จักวัน Kaw Thoo Lei day

Kaw Thoo Lei day

วันก่อทูเลเดย์ ( Kaw Thoo Lei day)

เนื่องด้วยพี่น้องชาวกะเหรี่ยงหรือพี่น้องชาวปาเกอญอนั้นได้กระจัดกระจายอาศัยอยู่ตามสถานที่ต่างๆเกือบทั่วโลก และเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นยังคงความเป็นชาติพันธุ์กะเหรี่ยงหรือปาเกอญอได้นั้น พวกเขาเหล่านี้จึงได้มีการจัดวันก่อทูเลเดย์ (Kaw Thoo day) เพื่อให้เหล่าพี่น้องชาวกะเหรี่ยงนั้นได้ทำความเข้าใจและศึกษาเกี่ยวกับแผ่นดินบ้านเกิดของตนเองมากขึ้น และอีกประการหนึ่งเพื่อให้วันก่อทูเลเดย์นั้น ( Kaw Thoo Lei day )เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พี่น้องชาวกะเหรี่ยงด้วย

ปีนี้วันก่อทูเลเดย์ (Kaw Thoo Lei day) จะถูกจัดขึ้นในรัฐมินนิโซต้า ประเทศสหรัฐอเมริกัน ในวันที่ 14 มิถุนายน 2021 ณ Kimperly A. Ritsche Auditorium โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นการร่วมแรงร่วมใจของเยาวชนกะเหรี่ยงที่อาศัยในรัฐมินนิโซต้าที่เรียกตัวเองว่า “Youth in Action” กิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้ชาวกะเหรี่ยงที่เกิดในแผ่นดินอเมริกันและชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ จะได้มีโอกาสทำความเข้าใจประวัติความเป็นมาของแผ่นดินของตัวเองมากขึ้นร่วมทั้งในกิจกรรมนี้ผู้เข้าร่วมจะได้มีโอกาสกับการเรียนรู้และทำความเข้าใจวัฒนธรรมของตัวเองร่วมทั้งวิถีชีวิตของชาติพันธุ์กะเหรี่ยงผ่านกิจกรรมวันก่อทูเลเดย์ด้วยเช่นกัน

ปาเกอญอคือใคร ขอบคุณวิดีโอจาก รายการคุณพระช่วย

author

เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง related posts

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ