แจ้งผลการพิจารณา ผู้สมัครผลิตสื่อเพื่อร่วมสื่อสารประเด็นรายการที่นี่บ้านเรา

แจ้งผลการพิจารณา ผู้สมัครผลิตสื่อเพื่อร่วมสื่อสารประเด็นรายการที่นี่บ้านเรา

สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส ขอขอบคุณเครือข่ายผู้ผลิตสื่อพลเมืองที่ให้ความสนใจเสนอประเด็นเข้าร่วมทั้งสิ้น รวม 25 ทีม คณะกรรมการได้พิจารณาจากข้อมูลประเด็นที่ตรงตามกรอบเนื้อหา รูปแบบรายการ และคุณสมบัติผู้เสนอแล้ว

ขอแจ้งรายชื่อ​ผู้ผ่านการคัดเลือกร่วมสื่อสารประเด็นทางสังคมกับ Thai PBS ในรายการที่นี่บ้านเรา รอบการผลิตไตรมาส 1-2 ปี 2564 จำน​วน 17 ทีม​ ตามรายชื่อดังนี้

 1. กุลทิต สุวาทิต
 2. ขวัญชัย ศุภกฤตธนกุล
 3. ขวัญชิต  โพธิ์กระสังข์
 4. จิรธณ จิรอุดมพล
 5. ต้นจิรัฎฐ สงสุรินทร์
 6. ธวัชชัย ดวงนภา
 7. ธีระยุทธ์ หมันหลี
 8. พงศธร รอดทอง
 9. ภัทรพล สีลาดเลา
 10. รัชชา สถิตทรงธรรม
 11. วรวุฒิ ชูชัย
 12. วีรพงษ์ สุนทรฉัตราวัฒน์
 13. วัฒนชัย ดุลยโกวิทย
 14. ศิริพร พรมวงศ์
 15. สราวุฒิ เกศา
 16. สัญญา วุฒิกรณ์
 17. องอาจ หาญชนะวงษ์

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ยืนยันสิทธิ์ทาง​อีเมล์ที่นี่บ้านเรา banraothaipbs@gmail.com ภายในวันพุธที่  24 มีนาคม  2564 ภายใน เวลา 15.00 น. มิเช่นนั้นจะถือเป็นการสละสิทธิ์ และขอให้ท่านร่วมประชุมพัฒนาเนื้อหา​และแนวทางการทำงานในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 น. ผ่านระบบ ZOOM ที่สำนักฯ จะจัดส่งให้เมื่อได้รับการยืนยัน

สำหรับผู้ที่สนใจที่ยังไม่เคยผ่านการฝึกอบรมพัฒนาทักษะระดับรายการของสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ​ สามารถติดตามการเปิดรับการฝึกอบรมฯ และประกาศรับข้อเสนอการผลิตรายการประจำปี 2564 รอบต่อไปได้ตามเพจรายการที่นี่บ้านเรา​ และเว็บไซต์ The​citizen.plus

สอบถามเพิ่มเติม : 02-790-2636 หรือ 098-171-2428 (กาญจนา) 093-974-1454 (วลัยลักษณ์)

กิจกรรมวัน /เดือน /ปี
ประกาศรับผู้สนใจร่วมโครงการ ผู้สนใจแจ้งความประสงค์รับฟังประเด็นวันพุธ ที่ 3 มีนาคม 2564 วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564  เวลา 15.00 น.
กำหนดวันเข้ามาฟังทาง Zoomวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564  เวลา 14.00 –17.00  น.
ส่ง Profile พร้อมแบบเสนอประเด็นและข้อมูล   วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น. ส่งมาที่ banraothaipbs@gmail.com
แจ้งผลพิจารณาทีมร่วมผลิตวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 ทางเพจที่นี่บ้านเรา
ประชุมทีมเริ่มแผนผลิตวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 น.

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ