The Karen night 2020

The Karen night 2020

กิจกรรม​ Karen Night​ 2020​ เป็นกิจกรรมการที่จัดขึ้นโดยกลุ่มนักศึกษา​ชาติ​พันธุ์​ปาเกอญอที่ St. Cloud University รัฐ Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา​โดยพื้นหลังชีวิตของนักศึกเหล่านี้ล้วนแต่เป็นผู้ลี้ภัย​ที่เคยอาศัย​อยู่ในค่ายผู้​ลี้ภัย​มาก่อนในรัฐ​กะเหรี่ยง​ ประเทศ​เมียนมา ซึ่งต่อมาพวกเขาได้รับการช่วยเหลือจาก UN​ หรือ​ อ​งค์การสหประชาชาติ​ให้พวกเขาและครอบครัวได้เริ่มชีวิตใหม่ในประเทศ​สหรัฐอเมริกา​และต่อมาได้พวกเขาเหล่านี้ได้รับสัญชาติเป็นพลเมืองชาวอเมริกันในเวลาต่อมา ถึงแม้ว่าพวกเขาเหล่านี้มาจะเข้ามาอาศัย​ในประเทศ​สหรัฐอเมริกา​เป็นเวลากว่า​ 10 กว่าปีแล้วแต่พวกเขาไม่เคยลืมว่าพวกเขาเหล่านั้นมาจากไหน เยาวชน​ชาติพันธุ์​ปาเกอ​ญอ​ที่ลี้ภัย​อาศัยในประเทศ​สหรัฐอเมริกา​นั้นยังตระหนักถึง​ความสำคัญ​ของประเพณี​และวัฒนธรรมของพวกเขา​ กิจกรรม​Karen Nightจะถูกจัดขึ้นทุกปี​ เพื่อแสดงให้เห็นว่าเยาวชน​เหล่านี้ยังให้ความสำคัญ​กับวิถีชีวิต​ของชาติพันธุ์​ชาวปาเกอญอถึงแม้ว่าพวกเขาเหล่านี้จะลี้ภัย​มาจากต่างแดนก็ตาม กิจกรรมKaren night 2020​ ครั้งนี้ มีผู้ร่วมงานที่หลากหลายเชื้อชาติ​เช่นกัน​ อาทิเช่น​ชาว Affrican เชื้อสายอเมริกา และชาวพื้นเมือง​อเมริกัน เป็นตัน​ ซึ่ง​เยาวชน​ชาติพันธุ์​กะเหรี่ยง​เหล่านี้อยากให้เพื่อนร่วมมหาลัย​เดียวกันได้เข้าใจถึงวัฒนธรรม​ของวิถีชีวิต​ของพวกเขาผ่านทาง​ บรรยากาศ​ภายในงาน​ และในงานนั้นได้มีการร้องเพลงภาษาชนเผ่า​ของตนเองและมีการแลกเปลี่ยน​ความคิดและ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม​ภายในงาน​ด้วยเช่นกัน และกิจกรรมนี้ยังเป็น​กิจกรรม​ครั้งแรกที่เหล่าเยาวชน​ชาติพันธุ์​ปาเกอ​ญอ​ที่อาศัยในอเมริกันได้ร่วมมือกับเยาวชน​ชาติพันธุ์​ปา​เกอ​ญอซึ่งเป็นนักข่าวพลเมืองในประเทศ​ไทย​เพื่อตั้งใจถ่ายทอดภาพลักษณ์​เยาวชน​ปาเกอญอให้กับผู้คนที่อาศัยอยู่​ต่างประเทศ​ได้รับรู้ถึงวิถีชีวิต​ของพวกเขาด้วยเช่นกัน

author

เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง related posts

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ