ชุมชนการเรียนรู้ พหุวัฒนธรรม จ.เชียงราย

ชุมชนการเรียนรู้ พหุวัฒนธรรม จ.เชียงราย

ชุมชนการเรียนรู้ พหุวัฒนธรรม จ.เชียงรายGen C Reporter เยาวชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยง พาไปที่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ จ.เชียงราย เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนเป็นเยาวชนชาติพันธุ์ที่หลากหลาย มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้เด็ก ๆ อยู่ร่วมกันได้ในสังคมที่หลากหลาย และยอมรับในความแตกต่างของทุกคน

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ