Ice Ride-Ride for Rice : ชาวไทยร่วมปกป้องอาร์กติก และรักษาอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศ

Ice Ride-Ride for Rice : ชาวไทยร่วมปกป้องอาร์กติก และรักษาอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศ

20140710145116.jpg

พิษณุโลก, 4 ตุลาคม  2557 –  นักปั่นจักรยานกว่า  1,000 คันเข้าร่วมกิจกรรม “Ice Ride-Ride for Rice :จากทุ่งน้ำแข็งอาร์กติกถึงทุ่งข้าวเมืองสองแคว” ที่จังหวัดพิษณุโลก โดยเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ระดับโลกเพื่อปกป้องอาร์กติก กิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นพร้อมกันกว่า 157 แห่ง ใน  33 ประเทศทั่วโลกเพื่อเรียกร้องให้ภูมิภาคอาร์กติกที่มีความเปราะบางและได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นเขตคุ้มครองทางธรรมชาติ ปลอดจากภัยคุกคามจากการขุดเจาะน้ำมันและการประมงเกินขนาด

ในประเทศไทย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดพิษณุโลก และ Climate Action Network (CAN) ประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ทั้งนี้ เส้นทางจักรยานเริ่มขึ้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดพิษณุโลก ผ่านวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร ข้ามแม่น้ำน่านที่สะพานนเรศวร ผ่านสถานีรถไฟ ตัวเมืองพิษณุโลก ทุ่งทะเลแก้วและมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลย์สงคราม สิ้นสุดที่สวนเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นระยะทางรวม 30 กิโลเมตร

“วันนี้ ผู้คนจากทั่วโลกทั้งประเทศในและนอกเขตอาร์กติกได้ร่วมส่งเสียงสะท้อนเพื่อปกป้องมรดกทางธรรมชาติอันเป็นสมบัติของทุกคน” นายธารา บัวคำศรี ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าว

“ภูมิภาคอาร์กติกทำหน้าที่สำคัญในการรักษาสมดุลของอุณหภูมิโลก การรักษาความสมดุลของสภาพอากาศเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะกับกลุ่มประเทศที่มีความเปราะบางและสุ่มเสี่ยงต่อการเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเช่นประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรมที่ต้องพึ่งพาธรรมชาติ สิ่งที่เกิดขึ้นที่อาร์กติก ไม่ได้ส่งผลกระทบแค่เพียงในอาร์กติก เราหวังว่าการรณรงค์ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกในวันนี้ จะไม่เพียงสร้างแรงผลักดันในระดับประเทศเท่านั้น แต่จะสร้างความตระหนักและการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกอีกด้วย” นายธารา กล่าวเสริม

ระหว่างการปั่นจักรยาน นักปั่นจักรยานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้หยุดที่สะพานนเรศวร และร่วมกันชูป้ายผ้าขนาด 12×2.2 เมตร ที่มีข้อความว่า “Save The Arctic” หรือ ปกป้องอาร์กติก นอกจากนี้ ที่บริเวณนาข้าวในทุ่งทะเลแก้ว กลุ่มเยาวชนต้นกล้าอาสาสองแควและกลุ่มเยาวชน  กรีนพีซชูป้ายข้อความ “Climate Responsibility” ซึ่งมีความหมายว่าความรับผิดชอบต่อสภาพภูมิอากาศ เพื่อสะท้อนว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นเป็นเรื่องเร่งด่วน ที่ต้องการความร่วมมือและความรับผิดชอบที่เป็นธรรมจากทุกประเทศและทุกภาคส่วนในการปกป้องสภาพภูมิอากาศ

“จังหวัดพิษณุโลก คือ อู่ข้าวอู่น้ำสำคัญแห่งหนึ่งของไทยที่กำลังได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น พายุ น้ำท่วม และฝนที่ไม่ตกตามฤดูกาลที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ชุมชนส่วนใหญ่สังเกตได้ถึงการเปลี่ยนแปลงและการคลาดเคลื่อนของฤดูกาล ทำให้ไม่สามารถวางแผนการปลูกและการเก็บเกี่ยวข้าวได้” นายสาคร สงมา ประธาน CAN ประเทศไทย กล่าว

“อาร์กติกทำหน้าที่สำคัญในการรักษาสมดุลของอุณหภูมิโลก การปกป้องอาร์กติกคือการปกป้องอู่ข้าวอู่น้ำของไทยด้วยเช่นกัน” 

กิจกรรม Ice Ride เป็นกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์ที่ริเริ่มขึ้นโดยกรีนพีซ เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องภาวะโลกร้อนและการปกป้องภูมิภาคอาร์กติก โดยกลุ่มต่างๆหรือประชาชนทั่วไปสามารถจัดกิจกรรม Ice Ride ขึ้นเองได้เช่นกัน

วันนี้ในประเทศไทยยังมีการจัดกิจกรรม Ice Ride อีก 3 แห่ง นั่นคือ กิจกรรมที่ตำบลบางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรมบริเวณลานคนเมือง และกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์จากกรุงเทพมหานครไปอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ประเทศที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก ได้แก่ เมืองบัวโนส ไอเรส ในอาร์เจนตินา กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ และจังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย ส่วนประเทศที่มีกิจกรรมจัดขึ้นเป็นจำนวนมากได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา อิตาลี สวีเดน สเปน และเยอรมนี ในประเทศเยอรมนีเพียงประเทศเดียวมีการจัดกิจกรรมมากกว่า 30 แห่ง โดยกรีนพีซเป็นองค์กรอิสระ ทำงานรณรงค์ด้วยหลักการเผชิญหน้าอย่างสันติวิธี นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและสันติภาพ

หมายเหตุ
สามารถลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลดภาพถ่ายของกิจกรรม Ice Ride ทั่วโลกได้ที่ http://photo.greenpeace.org/C.aspx?VP3=ViewBox_VPage&ALID=27MZIF3DU59K&CT=Album

ที่มา : กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

20140710145329.jpg

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ