นักข่าวพลเมือง : อาหารเมี่ยน

นักข่าวพลเมือง : อาหารเมี่ยน

เมี่ยนหรือเย้าเป็นอีกกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาหลายชั่วอายุคนแล้ว ชาวเมี่ยนส่วนใหญ่จะมีฝีมือด้านการช่าง โดยเฉพาะการเย็บปักถักร้อย การปักลวดลายผ้าที่เรียกว่าการเย็บดอก และมีวิถีชีวิตที่อยู่กับธรรมชาติ เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ และยังคงดำรงรักษาวัฒนธรรมของชนเผ่าเอาไว้ โดยเฉพาะด้านอาหารการกิน วันนี้นักข่าวพลเมืองมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขาจะพาไปทำความรู้จักกับอาหารประจำชนเผ่าเมี่ยนที่บ้านโป่งป่าแขม ตำบลป่าตึง ตำบลแม่จัน จังหวัดเชียงรายกับเมนูหมูหอใบกาแฟ

l 18 มิ.ย. 59 l เวลา 19.00 น.

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ