นักข่าวพลเมือง : ปลูกป่าชายเลน

นักข่าวพลเมือง : ปลูกป่าชายเลน

นอกจากเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ ป่าชายเลนยังเป็นแนวกันคลื่นและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งได้เป็นอย่างดี แต่ชาวบ้านเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ตั้งข้อสังเกตว่าการปลูกป่าชายเลนเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหา ติดตามจากนักข่าวพลเมือง C-reporters ข่าวเที่ยง ThaiPBS

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ