นักข่าวพลเมือง : ชีวิตริมคลอง

นักข่าวพลเมือง : ชีวิตริมคลอง

กรุงเทพตั้งอยู่บนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยา มีแม่น้ำเจ้าพระยา ไหลผ่าน  นอกจากนี้คลองในเมืองกรุงที่มีทั้งหมด 1,161 คลอง ความยาวรวม 2,272,310 เมตร ทั้งหมดเป็นเหตุผลให้ คนกรุงเทพ มีความผูกพันกับน้ำ 
วันนี้นักข่าวพลเมืองสถาบันพัฒนา องค์กรชุมชนและcross กลุ่มสถาปนิกชุมชน ชวนเราไปทำความรู้จัก คลองในเมืองกรุงจากคำบอกเล่าคนท้องถิ่นเดิม

ออกอากาศวันที่  27 ก.ย. 59 เวลา 22.00 น. 

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ