ชมย้อนหลัง…เด็กมีเรื่อง ตอน ละครเด็กแก๊ง (12-1-56)

ชมย้อนหลัง…เด็กมีเรื่อง ตอน ละครเด็กแก๊ง (12-1-56)

ชมย้อนหลัง…เด็กมีเรื่อง ตอน ละครเด็กแก๊ง

การค้นหาตัวตนและความโดดเด่นให้กับตัวเองหรือกลุ่มแก๊ง เป็นอีกลักษณะการแสดงออกของวัยรุ่นเพื่อสร้างการยอมรับจากสังคม หลายครั้งพบว่ามีวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงสร้างปัญหาให้กับสังคมและชุมชน นั่นอาจเพราะเขาไม่ได้รับการฟังเสียงที่สะท้อนออกมา การสื่อสารผ่านละครครั้งนี้จึงเป็นอีกวิธีการส่งเสียงเพื่อสื่อสารของเขา

“แก๊งอันตราย” คือ ชื่อของกลุ่มเด็กวัยรุ่นอีกกลุ่มในเมืองเชียงใหม่ มีสมาชิกกว่าร้อยคน พวกเขาแยกตัวออกมาจากกลุ่มเด็กแก๊งกลุ่มใหญ่อีกที ในอดีตเยาวชนเหล่านี้เคยสร้างปัญหาในเมืองเชียงใหม่ แต่หลังจากหัวหน้ากลุ่มได้รับบทเรียนบางอย่างจนทำให้เขาเปลี่ยนแนวคิด และเป็นแรงผลักดันให้เขาลุกขึ้นมาชวนสมาชิกในแก๊งช่วยแก้ปัญหาของ “วัยรุ่น” เพราะรู้ว่าเขาเองน่าจะเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้ได้ดีที่สุด พร้อมกับบอกเล่าบทเรียนและประสบการณ์ที่ผ่านมา ให้เห็น “ต้นเหตุ” ของปัญหา “เด็กแก๊ง”

“ละคร” จึงเป็นอีกเครื่องมือสื่อสารที่กลุ่มเยาวชนที่เรียกตัวเองว่า “แก๊งอันตราย” และกลุ่มเยาวชนทูตแห่งความดี อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้เรียนรู้และทำงานร่วมกันเพื่อสื่อสารเรื่องราวที่อยากบอกกับสังคมให้เข้าใจถึงความรู้สึกนึกคิด มุมมองของ “วัยรุ่น” ต่อสังคมผ่านจินตนาการอิสระของตัวละคร

เมื่อประสบการณ์เป็นสิ่งที่เรียนรู้ผ่านกาลเวลา บทเรียนบางอย่างที่ได้รับเริ่มส่งผลต่อแนวคิด หลายอย่างเริ่มเปลี่ยนไป การลุกขึ้นมาชวนเพื่อนๆในกลุ่มแก๊งเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจกับเรื่องราวเหล่านี้ และขยายแนวคิดไปยังเพื่อน และผู้ปกครองเพื่อช่วยแก้ปัญหาจึงเป็นอีกวิธีการที่เขาเลือก พร้อมตั้งคำถามที่ท้าทายไปพร้อมๆกัน “Can you Chang? (เปลี่ยนได้ไหม?)”

เขาจะต้องการเปลี่ยนอะไร เปลี่ยนแบบไหน เพื่อใคร และทำอย่างไรเพื่อเปลี่ยน ติดตามได้ในรายการเด็กมีเรื่อง ตอน ละครเด็กแก๊ง วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 เวลา 9.30 น. ทางไทยพีบีเอส

ขอบคุณเรื่องเล่า จาก ทีมปันภาพ จ.เชียงใหม่

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ