“เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย” @ ภาคเหนือ “ประชาชนถาม นักการเมืองตอบ” อะไรคือนโยบายที่ใช่ !

“เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย” @ ภาคเหนือ “ประชาชนถาม นักการเมืองตอบ” อะไรคือนโยบายที่ใช่ !

“เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย” @ ภาคเหนือ   “ประชาชนถาม นักการเมืองตอบ” อะไรคือนโยบายที่ใช่ ! 


 
     ด้วยแนวคิดที่ว่า พลังทางสังคมจึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่มีคุณภาพ  ด้วยการมีปฏิบัติการจากภาคพลเมืองที่จะส่งผลให้นักการเมืองและพรรคการเมืองใช้นโยบายเชิงโครงสร้างในการหาเสียง    รวมทั้งสร้างบรรยากาศในสังคมที่นำไปสู่การมีฉันทามติยอมรับผลการเลือกตั้งเพื่อป้องกันปัญหาความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นตามมา    ปฏิบัติพลเมือง เลือกตั้ง 54 ชี้อนาคตประเทศไทย ที่เครือข่ายภาคประชาสังคมทั่วประเทศกว่า 90 องค์กรฯ ร่วมกับ ThaiPBS จัดขึ้น
 
     เปิดฉากครั้งแรกกันไปเมื่อ 1 มิถุนายน 2554 ที่จังหวัดเชียงใหม่   ตัวแทนเครือข่ายประชาชนจากภาคเหนือกว่า 1,000  คนมาแสดงตนที่โรงละครกาดเธียเตอร์ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว กันตั้งแต่ช่วงเช้า  รับชมนิทรรศการข้อเสนอสู่การเปลี่ยนประเทศไทยจากเครือข่ายฯภาคเหนือ  ที่พร้อมใจกันมาจัดแสดงหลายเครือข่าย เช่นเครือข่ายจัดการตนเอง การศึกษาทางเลือก  ความสำคัญของสัญชาติจากกลุ่มชาติพันธุ์เป็นต้น
 
          ที่ซุ้มของ ThaiPBS  มีการเปิดกล้องให้ประชาชนได้พูดคุยว่า  “สิ่งแรกที่คุณอยากให้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ทำ คืออะไร ?” ซึ่งพบว่าประชาชนต่อแถวยาวเพื่อที่จะบอกมากมาย
 
          ในช่วงเข้าของงาน  กลุ่มอาสาสมัครเครือข่ายสื่อภาคพลเมืองก็เริ่มปฏิบัติการ   โดยมีการถ่ายทอดสดบรรยากาศงานและสัมภาษณ์พิเศษรายประเด็นของเครือข่ายภาคเหนือ  ออกสู่สาธารณะทางเว็บไซด์ www.tvthainetwork.com  โดยมีอาสาสมัครสื่อภาคพลเมืองร่วมมือกันกลายกลุ่ม  เช่นกลุ่มสื่อสร้างสรรค์เพื่อความเข้มแข็งภาคพลเมือง มาถ่ายทอดเสียงวิทยุออนไลน์www.khonmuang.org  เครือข่าวสถานีวิทยุชุมชนคนห้วยทราย  FM 104 MHz.
  สถานีวิทยุชุมชนสื่อสร้างสรรค์  อำเภอเชียงดาว FM 92.5 MHz.   สถานีเด็ก เยาวชน และครอบครัว  (สยชช.) อำเภอปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน FM 89 MHz.  สถานี  Map Radio ต.สุเทพ FM 99 MHz. สถานีวิทยุชุมชนอุตรดิตถ์ FM 104.5  MHz. สถานีวิทยุชุมชนแม่ยางห้า  อำเภอสะเมิง FM 88.50 MHz.   สถานีวิทยุเยาวชนขยายความดีถืมตอง จ.น่าน มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ  และมูลนิธิศักยภาพเยาวชน
 
          ประเด็นที่เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายของคนเหนือจึงถูกนำเสนอผ่านสื่อต่างๆ  อย่างต่อเนื่องจนถึงเที่ยง  ก่อนจะเข้าสู่รายการสำคัญของงานคือการบันทึกเทปรายการ  “เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย”
 
เวทีสาธารณะ “ฟังเสียงประชาชน” เริ่มต้นขึ้นโดย   คุณณาตยา  แวววีรคุปต์ ชวน
ตัวแทนเครือข่ายภาคเหนือวิพากษ์นโยบายพรรคการเมือง  จากนั้นบอกเล่าถึงข้อเสนอเชิงนโยบายในเรื่องสำคัญ  เช่นการกระจายอำนาจสู่การจัดการตนเอง   ความสำคัญของการศึกษาที่ไม่ควรยุบโรงเรียนขนาดเล็ก   การเสนอให้มีความชัดเจนเรื่องสถานะบุคคลสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง  การกระจายการถือครองที่ดินทั้งในเขตเมือง  เขตเกษตรกรรมและเขตป่า  หลักประกันทางสังคม  นโยบายด้านการเกษตรในภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง  รวมถึงกรณีความยุติธรรมและเสรีภาพทางการเมืองและการสื่อสาร
 
เสร็จสิ้นข้อเสนอเชิงนโยบายจากวงเวทีสาธารณะแล้วก็เข้าสู่ช่วง  “เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย” ที่ภาคเหนือมีพรรคการเมืองตอบรับ  3 พรรค คือ คุณพิชัย นริพทะพันธุ์ พรรคเพื่อไทย   ดร.ผุสดี ตามไท พรรคประชาธิปัตย์  และร.ต.ประพาส ลิมปะพันธุ์  พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน
 
          คุณประวีณมัย บ่ายคล้อย  ชวนผู้ชมในโรงละคร  รับชม VTR  ที่ประมวลประเด็นที่จะตั้งคำถามกับพรรคการเมืองจากนั้นเชิญตัวแทนประชาชนตั้งคำถามกับพรรคการเมือง   ซึ่งคุณภิญโญ ไตรสุริยะธรรมา  ก็ทำหน้าที่ชวนตัวแทนพรรคการเมืองได้ตอบคำถามในประเด็นนั้นกับประชาชน 
 
          7 ประเด็นสำคัญของภาคเหนือ ถูประชาชนถาม  และนักการเมืองตอบ จนเสร็จสิ้น  และจบงานด้วยการซักถามในบางประเด็นกับรายการตอบโจทย์
 
           “เสียงประชาชน  เปลี่ยนประเทศไทย” @ ภาคเหนือ  จะถูกนำเสนอในรายการเวทีสาธารณะ เสาร์ที่ 4 มิ.ย. 2554 เวลา 14.00-15.00 น.  และรายการพิเศษเสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย ในวันอาทิตย์เวลา 20.30 น-22.00 น. กันได้
 
          และติดตาม ปฏิบัติการพลเมือง “เสียงประชาชน  เปลี่ยนประเทศไทย” สัญจรที่ภาคกลางที่กรุงเทพมหานคร 8 มิ.ย.นี้  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14 มิ.ย.ที่จ.ขอนแก่น และภาคใต้ 22 มิ.ย.นี้ที่  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

jor ok (Embedding disabled, limit reached)

คลิป บรรยากาศงาน "เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย"ของภาคเหนือ ที่จ.เชียงใหม่  ปฏิบัติการสื่อภาคพลเมืองโดยเครือข่ายนักข่าวพลเมือง ThaiPBS และ กลุ่มสื่อสร้างสรรค์เพื่อความเข้มแข็งภาคพลเมือง

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ