เด็กๆบ้านแม่จันทะฝากเสียงสะท้อน และความต้องการ สะพาน ข้ามแม่น้ำ เพื่อไปเรียนหนังสือ พร้อมขอบคุณนายอำเภอ และปภ.ตาก ที่ส่งเรือมาแก้ปัญหาเบื้องต้น

เด็กๆบ้านแม่จันทะฝากเสียงสะท้อน และความต้องการ สะพาน ข้ามแม่น้ำ เพื่อไปเรียนหนังสือ พร้อมขอบคุณนายอำเภอ และปภ.ตาก ที่ส่งเรือมาแก้ปัญหาเบื้องต้น

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ