เครือข่ายอาสาชุมชนป้องกันภัยพิบัติอุบลราชธานี (อชปภ.) เปิดท่าเรือชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เครือข่ายอาสาชุมชนป้องกันภัยพิบัติอุบลราชธานี (อชปภ.) เปิดท่าเรือชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ