เกษตรกรสุรินทร์ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกยางพารา อ้อย หันมาปลูกทุเรียนและอินทผลัมประสบความสำเร็จ

เกษตรกรสุรินทร์ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกยางพารา อ้อย หันมาปลูกทุเรียนและอินทผลัมประสบความสำเร็จ

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ