ชาวระยองยื่นหนังสือร้องเรียนประธานกรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติฯ และปะธานสภาผู้แทนราษฎร ให้ช่วยติดตามกรณีถมทะเลมาบตาพุดเฟส 3 ให้ชาวบ้านได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรม

ชาวระยองยื่นหนังสือร้องเรียนประธานกรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติฯ และปะธานสภาผู้แทนราษฎร ให้ช่วยติดตามกรณีถมทะเลมาบตาพุดเฟส 3 ให้ชาวบ้านได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรม

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ