จับตาเส้นทางปฏิรูป : 9 ภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนการศึกษาไทย

จับตาเส้นทางปฏิรูป : 9 ภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนการศึกษาไทย

เผยแพร่เมื่อ 2 เม.ย. 2015

ติดตามพลังจาก 9 ภาคส่วนที่จะร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาการศึก­ษาไทย ในงานสมัชชาเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา พร้อมหาคำตอบว่า “ปฏิรูปการศึกษารอบใหม่ จะสำเร็จหรือไม่” กับ รศ.ประวิต เอราวรรณ์ หัวหน้าโครงการเสริมสร้างพลังอำนาจการจัดก­ารศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ